Slunik tillgänglighetsredogörelse

Senast ändrad: 11 april 2023

Tillgänglighet för Slunik.slu.se

SLU står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Det här sidan beskriver hur Slunik.slu.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Slunik.slu.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss via utb-system@slu.se.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss via utb-system@slu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Slunik.slu.se är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

  • Inmatningsfält i frågeformuläret saknar label/beskrivning.
  • På många sidor hoppas rubriknivåer över (Skipped heading levels). Det finns också tomma rubriker på några sidor.
  • På vissa sidor är det dålig kontrast mellan text och bakgrundsfärg.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Slunik.slu.se.
Web accessibility evaluation tool (https://webaim.org/ ) har använts som stöd.

Senaste bedömningen gjordes den 9 nov 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 nov 2021.