Inspera hjälpstugor online

Senast ändrad: 07 maj 2024

Välkommen till våra öppna hjälpstugor i Zoom under utvalda onsdagar.

Ingen anmälan behövs utan vi tillämpar drop in.

Vid hjälpstugorna kommer systemansvarig för Inspera från Avdelningen för lärande och digitalisering, samt medarbetare från Tentamensservice att finnas tillgängliga för att svara på frågor kring Digital salstentamen.

Om det handlar om mer komplexa frågeställningar går det bra att i förväg skicka epost till funktionsbrevlådan Inspera@slu.se, för att sedan följa upp och diskutera dessa under hjälpstugorna.

  • 8 maj, 10.30-11.00

  • 15 maj, 10.30-11.00

  • 22 maj, 10.30-11.00

  • 29 maj, 10.30-11.00

  • 5 juni, 10.30-11.00

  • 12 juni, 10.30-11.00

 

Zoom

Zoom är ett mötesverktyg för e-möten. Genom att använda videobaserad kommunikation i undervisningen kan du förstärka dina studenters lärande.