Att lägga till personer i ISP-portalen.

Senast ändrad: 27 september 2023

Alla personer som kopplas till en individuell studieplan (ISP) i ISP-portalen måste vara registrerade i SLU:s identitets- och informationssystem (Idis).

Både doktorand och handledare som läggs till på en ISP måste vara registrerade i Idis. Detta skapas på institutionen av den person som är katalogansvarig. När den blivande doktoranden, eller en extern biträdande handledare, är tillagd i AD så kan hen läggas till i ISP-portalen.

Här kan du ta reda på vem som är katalogansvarig på din institution

OBS - vid uppföljningar av ISP är det viktigt att se över så att informationen om doktorandens handledare fortfarande stämmer. Om en handledare behöver bytas eller läggas till i Ladok så ska en ansökan om detta gå via fakultetskansliet för beslut av vicedekan eller forskarutbildningsnämnd. 


Kontaktinformation

ISP@slu.se