Om ULS doktorandråd

Senast ändrad: 13 februari 2023

ULS doktorandråd (DR) är ett utskott inom Ultuna studentkår (ULS) som fungerar som ULS organ för frågor rörande forskning och forskarutbildning samt övrigt som berör forskarstuderande (doktorander och licentiander) vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap.

Doktorandrådet är också ett forum för forskarstuderande att träffas och diskutera frågor kring forskning och forskarutbildning. Om du har frågor eller problem relaterade till din forskarutbildningssituation så kan du kontakta någon av oss representanter i DR eller doktorandombudsmannen.

Din åsikt har betydelse! Om det finns något du vill förbättra eller förändra i forskarutbildningen vid SLU och fakulteten, eller om du vill engagera dig i DR så kontakta någon i styrelsen eller din institutionsrepresentant. Representanter från alla institutioner är välkomna. Ta kontakt om du än intresserad.

Kontakta oss gärna om du har bra idéer för sociala arrangemang eller annat!

Genom ULS doktorandråd är samtliga forskarstuderande vid fakulteten representerade i många av SLU:s beslutande och beredande organ på både central nivå, fakultetsnivå och institutionsnivå samt även i det nationella organet Sveriges förenade studentkårers (SFS) doktorandkommitté.

Doktorandrådet sammanträder 6-8 gånger/år under styrelsens 
ledning. Medverkar gör även en eller flera institutionsrepresentanter
från varje institution samt även de doktorander som sitter i
universitetets eller fakultetens nämnder och råd.