Representanter i ULS doktorandråd

Senast ändrad: 08 februari 2024

Nedan ser du en lista över ledamöterna invalda till styrelsen 2024, representanter från varje institution som tillhör NJ fakulteten liksom doktorandrepresentanter i nämnder på fakultets och universitetsnivå. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av någon av befattningarna i framtiden.

Styrelse

Chairperson: Rebecca Naomi ter Borg 
Vice chairperson: Sidhant Chaudhary 

Fifth Member: Isabelle Lundholm

 

 

Institutionsrepresentanter

Aquatic Resources: Benjamin Mooney 

Ecology: Valeria Carini

Economics: Hina Hashim, Anne Dietrich

Energy and Technology: Ashkan Tayebi

Crop Production Ecology: Rafaelle Remaux

Soil and Environment: Miyanda Chilipamushi, Tamlyn Gangiah

Molecular Sciences: Malin Tiefensee, Tarja Wiegel

Forest Mycology and Plant Pathology: Sidhant Chaudhary 

Urban and Rural Development: Jonathan Rahn

Aquatic Sciences and Assessment:  Oscar Skirfors

Plant Biology: Silvana Moreno

Representanter i nämnder och råd

NJ Faculty Board (FN-NJ): Emma Bromark

NJ Doctoral Education Committee (Fun-NJ):  Erica Packard, Piera Wiesinger, Bradley Sparkes

NJ Docent Board (DN-NJ): Tamlyn Gangiah, Anne Dietrich  

NJ Committee for Continuous Environmental Analysis (FOMAN-NJ): Joel Jensen 

NJ Equal Opportunities Board (JLV-NJ): Rebecca Naomi ter Borg 

SLU Council for PhD Education (Fur): Agnes Af Sandberg, Bradley Sparkes (suppleant)

Sluss PhD Council (Sluss DN):Agnes Af Sandberg

Fakta:

Representanter för alla institutioner vore mycket välkommet. Ta kontakt om du är intresserad!


Kontaktinformation

Rebecca Naomi ter Borg, ordförande i ULS doktorandråd, Doktorand vid institutionen för mark och miljö.