Representanter i ULS doktorandråd

Senast ändrad: 24 oktober 2023

Nedan ser du en lista över ledamöterna invalda till styrelsen 2023, representanter från varje institution som tillhör NJ fakulteten liksom doktorandrepresentanter i nämnder på fakultets och universitetsnivå. Ta gärna kontakt med oss om du är intresserad av någon av befattningarna i framtiden.

Styrelse

Chairperson: Rebecca Naomi ter Borg, rebecca.naomi.ter.borg@slu.se
Vice chairperson: Sidhant Chaudhary, sidhant.chaudhary@slu.se

Fifth Member: Vacant

 

 

Institutionsrepresentanter

Aquatic Resources: Isa Wallin Kihlberg, isa.wallin@slu.se; Jingyao (Yao) Niu, jingyao.niu@slu.se

Ecology: Nicholas Scaramella, nicholas.scaramella@slu.se

Economics: Hina Hashim, hina.hashim@slu.se

Energy and Technology: Ashkan Tayebi, ashkan.tayebi@slu.se

Crop Production Ecology: Rafaelle Remaux, rafaelle.reumaux@slu.se; Sanna Bergkvist, sanna.bergkvist@slu.se

Soil and Environment: Miyanda Chilipamushi, miyanda.chilipamushi@slu.se; Hanna Sjulgård, hanna.sjulgard@slu.se

Molecular Sciences: Piera Wiesinger, piera.wiesinger@slu.se

Forest Mycology and Plant Pathology: Sidhant Chaudhary, sidhant.chaudhary@slu.se

Urban and Rural Development: Emma Sahlström, emma.sahlstrom@slu.se

Aquatic Sciences and Assessment:  Valentina Ugolini, valentina.ugolini@slu.se

Plant Biology: Silvana Moreno, Silvana.moreno@slu.se

 

Representanter i nämnder och råd

NJ Faculty Board (FN-NJ): Emma Bromark, emma.bromark@slu.se

NJ Doctoral Education Committee (FUN-NJ):  Wiebke Mareile Heinze, wiebkemareile.heinze@slu.se; Aimer Gutierrez Diaz, aimer.gutierrez.diaz@slu.se; Erica Packard, erica.packard@slu.se

NJ Docent Board (DN-NJ): Tamlyn Gangiah, tamlyn.gangiah@slu.se; Hanna Sjulgård, hanna.sjulgard@slu.se

NJ Committee for Continuous Environmental Analysis (FOMAN-NJ): Joel Jensen, joel.jensen@slu.se

NJ Equal Opportunities Board (JLV-NJ): Rebecca Naomi ter Borg, rebecca.naomi.ter.borg@slu.se

SLU Council for PhD Education (FUR): George Cheng, george.cheng@slu.se; Agnes Ortman, agnes.ortman@slu.se

SLUSS PhD Council (SLUSS DN): George Cheng, george.cheng@slu.se; Agnes Ortman, agnes.ortman@slu.se

 

Fakta:

Representanter för alla institutioner vore mycket välkommet. Ta kontakt om du är intresserad!


Kontaktinformation

Rebecca Naomi ter Borg, ordförande i ULS doktorandråd, Doktorand vid institutionen för mark och miljö.