SLU-nyhet

26 april 2021 - Enklare schemabeställningsformulär och utökad behörighet i TimeEdits webbgränssnitt

Publicerad: 26 april 2021

Alla SLU-anställda och verksamma har nu fått utökad behörighet i TimeEdits webbgränssnitt (TE Viewer) vilket gör att vi har kunnat skapa ett enklare och mer lättanvänt TE Preferences - schemabeställningsformulär för kursbokningar till HT2021 period 1.

Förutom att kunna ändra momenttexter ("Schematitel" och "Kommentar") kan TE Viewer - användarna nu även ändra objekt av typen "Aktivitet" och "Person" på kursbokningar. TE Viewer - användarna har nu även möjlighet att uppge namn på platser (ej centrala undervisningslokaler) och externa personer som då visas i kursschemat.

Detta gör att vi har kunnat ta bort vissa kolumner i TE Preferences - schemabeställningsformuläret. Av de kolumner som är kvar har två stycken ("Kursaktivitet" och "Lokal") förvalda värden. Att fylla i schemabeställningsformuläret blir nu både enklare och snabbare.

Mer information om aktuellt schemabeställningsformulär samt hur du fyller i och skickar in det hittar du här.

För mer information om hur du ändrar kursbokningar i TE Viewer se TE Viewer - manualen för personal