Tillgänglighet i Canvas - Tillgänglighetskontroll

Senast ändrad: 13 april 2022

Du kan kontrollera tillgängligheten på din Canvassida genom att använda verktyget Accessibility Checker.

Rich Content Editor innehåller ett tillgänglighetsverktyg som kontrollerar vanliga tillgänglighetsfel på sidan. Du kan använda tillgänglighetsgranskaren för att kontrollera  att sidan fäljer alla tillgänglighetskrav. 

Accessibility Checker verifierar följande tillgänglighetsregler: Intilliggande länkar:

 • Intilliggande länkar med samma URL bör vara en enda länk. Denna regel verifierar länkfel där länktexten kan innehålla mellanslag och bryta länken i flera länkar.
 • Rubriker: Rubriker bör inte innehålla mer än 120 tecken.
 • Bild -  alt text: Bilder ska innehålla ett alt attribut som beskriver bildens innehåll.
 • Bild - alt filnamn: Bildens filnamn ska inte användas som alt attribut som beskriver bildinnehållet.
 • Alt textens längd: Alt-texten bör innehålla färre än 120 tecken.
 • Stor textkontrast: Text som är större än 18pt (eller fet 14pt) bör ha ett minsta kontrastförhållande på 3: 1.
 • Listor: Listor ska formateras som listor.
 • Sekventiella rubriker: Rubriknivåer bör inte hoppas över (t.ex. H2 till H4). Verktyget kontrollerar dock inte om den första rubriken börjar med H2 eller om rubrikerna är sekventiella med resten av innehållet på sidan.
  Tabeller ska inte börja med H1, som är avsedd för sidrubriken.
 • Liten textkontrast: Text som är mindre än 18pt (eller fet 14pt) bör ha ett minsta kontrastförhållande på 4,5: 1.
 • Tabelltextning: Tabellerna ska innehålla en bildtext som beskriver innehållet i tabellen.
 • Tabellhuvud: Tabellerna ska innehålla minst en rubrik.

 

Knappen till verktyget finns i nederkant av textredigeraren, en cirkel med en person inuti. 

Läs mer om hur du använder verktyget (på engelska)

 

 

 


Kontaktinformation

IT-stöd hjälper dig med:

 • Support och behörigheter.
 • Nya kursrum.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når IT-stöd via anknytning 6600 eller it-stod@slu.se.