Kopplingen mellan Ladok och Canvas

Senast ändrad: 04 mars 2024

Den täta kopplingen mellan Ladok och Canvas påverkar i stor grad vår användning av Canvas.

Funktioner utvecklas och läggs till och det är därför viktigt att ta del av punkterna nedan som beskriver nuvarande funktion.

Beskrivning av integrationen. 

 • ”Tidig åtkomst” är aktiverat som standard, dvs. studenter överförs till kursrum i Canvas då de antas på kurstillfället. Antagna studenter tas sedan bort från kursrummet 14 dagar efter kursstart men med verktyget för Tidig åtkomst kan antagna studenter tas bort omedelbart eller vid annan önskad tidpunkt, se länk nedan.

 • När en student antas på ett kurstillfälle får den läsrollen ”Ej registrerad” i kursrummet med begränsade rättigheter och studenterna visas i deltagarlistan (Personer) med rollen ”Oberverar: ingen”.
 • Studenters deltagande i kursrum ska inte ändras manuellt på kurser som är överförda från Ladok, det hanteras automatiskt via kopplingen till Ladok.

 • Studenters tillgång till ett kursrum i Canvas styrs fortfarande av då kursrummet publiceras. Innan ett kursrum publiceras syns det inte för några studenter oavsett vilken roll de har.

 • Veckan innan periodstart kommer ett anslag visas i Canvas som påminner studenter med rollen ”Ej registrerad” att registrera sig i Ladok.

 • Möjlighet finns att aktivera samläsning så flera kurstillfällen använder sig av samma kursrum i Canvas. Tips – kontrollera att datum för borttagning av antagna studenter är samma för samtliga kurser som samläses. Det utförs av verksamma i kursrummet med hjälp av en guide, se länk nedan.

 • Om en student blir avstängd kommer studenten att inaktiveras i Canvas under perioden för avstängningen.

 • Kursrum i Canvas skapas automatiskt ca ett år innan kursstart.

 • Kursrummen får namn, kurskod och tillfälleskod automatiskt från Ladok. Ändra inte dessa värden då de hanteras av integrationen.

 • När det är 6 månader eller mindre kvar till kursstart överförs tre olika roller till kursrummet i Canvas från Ladok (fr.o.m 220601) – kursledare, examinator och kursadministratör. Det innebär att 6 månader innan kursstart kommer du att se kursen i Canvas under förutsättning att du finns noterad för någon av dessa roller i Ladok.

 • Önskar du tillgång till ett kursrum tidigare än 6 månader innan kursstart kan du kontakta IT-stöd för manuell hantering.

 • När överföringen av rollerna har gjorts kan lärare/kursadministratör lägga till fler deltagare i kursrummet om det finns behov av det.

 • Om en uppgift ändras i Ladok kommer den nya uppgiften att överföras till Canvas, t.ex. en ny kursansvarig, fram till kursstart. En tidigare överförd uppgift kommer ligga kvar i Canvas men kan vid behov tas bort manuellt.

Guide om Tidig åtkomst och Samläsning (pdf)

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

 • Support.
 • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
 • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.