Systemförvaltning

Senast ändrad: 11 februari 2022

Systemförvaltning innebär att IT-avdelningen åtar sig att löpande underhålla ett system så att det kan följa verksamhetens utveckling. Det innebär att man upprätthåller en djupare teknisk och verksamhetsmässig kompetens kring systemet och har en kontinuerlig kontakt med den verksamhet som systemet stödjer.

Genom att låta IT-avdelningen förvalta ett system lägger du systemet i en organisation där systemförvaltaren har ett kontinuerligt utbyte med andra systemförvaltare och kan ta vara på erfarenheter från olika håll. Vår förvaltning är också personoberoende eftersom vi dels har många personer med liknande utbildning och erfarenhet och dels dokumenterar systemen på ett sådant sätt att förvaltningen kan tas över av kolleger under sjukdom, semester eller om någon går vidare till nytt jobb.

De flesta system kräver inte heller en heltid för att förvaltas. Det kan därför vara en fördel att lägga systemförvaltningen på IT-avdelningen i stället för att rekrytera en person som ska arbeta med systemet.

 

Daglig systemförvaltning

Exempel på uppgifter som kan ingå i en daglig systemförvaltning:

 • Felrättningar och mindre anpassningar.
 • Behörighetshantering.
 • Data in och data ut.
 • Kontroll att systemet fungerar efter att driftsåtgärder vidtagits.
 • Beställare till IT-avdelningens driftorganisation och ansvarar för att veta vilka krav som systemet ställer på driftmiljön, om exempelvis mer diskutrymme skulle behövas.
 • Informerar verksamheten om driftstörningar.
 • Informerar systemförvaltare för beroende system om driftstörningar.

Långsiktig systemförvaltning

Exempel på uppgifter som kan ingå i den långsiktiga systemförvaltningen:

 • Upprätta och underhålla systemdokumentationen kring systemet.
 • Övervaka teknikutvecklingen och se över om någon förändring bör initieras för att förlänga systemets livslängd eller minska kostnaderna för drift och förvaltning.
 • Hantera av beroenden till andra system.
 • Förstå och tolka tillräckligt av verksamhetens förändrade krav för att dessa ska kunna omsättas i utvecklingsprojekt för det aktuella systemet.