Verktyg och system i drift

Senast ändrad: 03 juni 2020

Här finns länkar till system som är driftsatta.

Idis

Idis är SLU:s identitet- och informationssystem, och en elektronisk katalog över studenter, verksamma och anställda. 

Sidansvarig: it-stod@slu.se