Verktyg och system i drift

Senast ändrad: 24 september 2018

Här finns länkar till system som är driftsatta.

Idis

Idis är SLU:s identitet- och informationssystem, och en elektronisk katalog över studenter, verksamma och anställda.

Kontaktperson:
Bengt Norman, 090-7868122, 0725108511
bengt.norman@slu.se

 


Kontaktinformation
Sidansvarig: christian.divander@slu.se