Systemutveckling

Senast ändrad: 12 september 2023

Systemutvecklingstjänsten innebär att vi anpassar befintliga eller inköpta system eller att vi bygger informationssystem från grunden baserat på en arkitektur framtagen av IT-avdelningen eller någon annan.

Genom att ta hjälp av IT-avdelningen i era systemutvecklingsprojekt utnyttjar ni den gemensamma erfarenheten på SLU. IT-avdelningen har idag förtroendet att arbeta med många forskare och institutioner med att stödja deras verksamhet med informationssystem. Många av de verksamhetsproblem vi jobbat med liknar varandra mellan olika forskningsområden och fortlöpande miljöanalys och våra systemutvecklingsprojekt tar alltid sin utgångspunkt i vad vi redan gjort.

 

IT-avdelningen utvecklar system som kan:

  • Visa data för allmänheten eller andra intressenter via webbläsare
  • Presentera data på kartor med hjälp av geografiska informationssystem (GIS)
  • Uunderlätta hanteringen av en verksamhet, exempelvis kurser, personaladministration eller ledningsinformation
  • Göra det möjligt att lägga in data på ett systematiskt sätt i databaser.

Förutom att utveckla system deltar vi i införande och anpassning av inköpta system till SLU:s verksamhet. Vi kan också hjälpa dig att strukturera dina data så att det går att analysera eller presentera på det sätt du behöver för din forskning eller din leverans av data.
 

Kompetensområden för systemutveckling på IT-avdelningen

Systemutveckling består av flera olika kompetensområden. På IT-enheten har vi kompetens inom:

Projektledning våra erfarna projektledare planerar, leder och organiserar projekt enligt beprövade metoder så att projektens mål uppfylls i tid och till rätt kostnad. Våra systemutvecklingsprojekt följer den agila utvecklingsmodellen DSDM. 

Kravfångst och kravhantering Vi hjälper er att fånga upp och beskriva vilka krav användare och verksamhet har på ett system.

Datamodellering Vi beskriver tillsammans med er verksamhetssambanden i det data som ska hanteras av informationssystemet så att datat läggs i databasen på ett sätt som gör det användbart för era syften.

Databasdesign Vi realiserar datamodellen i en databas som går att använda för era behov.

 

Processmodellering En nyckel till att få ett informationssystem att fungera är att man förstår den verksamhetsprocess som systemet ska stödja. Vi kan hjälpa er att beskriva och dokumentera processen som ni vill ha den då systemet tas i bruk.

Systemarkitektur Utifrån de krav verksamheten har på informationssystemet kan IT-enheten bistå med att rita upp vilka olika komponenter som krävs för att lösa behoven och hur dessa ska samverka med varandra.

Programmering I programmeringen realiserar vi kraven och arkitekturen i form av körbara delar av systemet.

Testning IT-avdelningen genomför tekniska tester av systemen och bistår er i att genomföra verksamhetstester.

Ta ut, omvandla och ladda in data (ETL-processer) Vi kan sätta upp procedurer för att ta ut data ur ett källsystem, omvandla det och ladda in det i ett annat system.