Studentsystem

Senast ändrad: 23 maj 2024
Studenter med varsin laptop runt ett bord.

Utbildning är ett av SLU:s huvuduppdrag och som en del av universitetsadministrationen är det Mjukvaruutveckling och förvaltnings uppgift att stötta verksamheten i detta. Våra utbildningsrelaterade uppdrag kommer vanligtvis från avdelningen för lärande och digitalisering, som vi också samarbetar med i dessa. Det gemensamma målet är att erbjuda en god digital arbetsmiljö för studenter, lärare och administratörer, där verktygen bidrar till lärandet och inte blir hinder i sig.

Den digitala utbildningsmiljön utgörs av ett antal system där Canvas – vår lärplattform – agerar som ett nav för studenter och lärare medan Ladok – studentadministrationens huvudsakliga verktyg – utgör källan för student-, program- och kursinformation. Identitetskatalogen Idis ger oss uppgifterna vi behöver för autentisering. Via olika integrationer ser vi till att användare har rätt åtkomst till respektive system, studenter och lärare hamnar i rätt kursrum i Canvas, rätt information visas på program- och kurssidor på slu.se, rätt mallar appliceras på nyskapade kursrum och så vidare. TimeEdit och Inspera är andra exempel på utbildningsrelaterade system som vi integrerar mot.

Metoderna som används för att integrera mellan systemen varierar och dikteras naturligtvis i stor mån av vilka tekniker som erbjuds av respektive system. Till exempel hämtar vi data från Ladok via Atom feeds medan Canvas erbjuder ett REST-API som vi använder både för att läsa och skriva data. Andra system kan kräva att vi läser direkt från en databas. För att kunna möta förutsättningarna förlitar vi oss alltså på diverse metoder och verktyg, där några framstående exempel är integrationsmotorn BizTalk, egenutvecklade .NET-applikationer samt enklare schemalagda jobb.

Att förmå integrationerna och systemen att samspela är inte trivialt. Vi behöver upprätthålla en hög nivå vad gäller domänkunskap och verksamhetskännedom och detta gör vi just genom samarbetet med verksamheten och andra grupperingar inom IT-avdelningen.

Screenshots och bilder

System i urval

Ladok

Ladok är ett nationellt system för studieadministration och studiedokumentation.

Canvas

SLU:s lärplattform där studenter får information från sina kurser.

TimeEdit

SLU:s schemaläggnings- och lokalbokningssystem. Här kan studenter visa scheman och boka grupprum medan lärare och administratörer kan schemalägga och boka lokaler för undervisning.

Inspera

SLU:s verktyg för digital salstentamen.

Kaltura

Inom SLU mer känt som SLU Play. Kalturas videoportal används för att strömma videoinnehåll och möjliggör bland annat förinspelade eller livesända föreläsningar.

Teknologier

  • BizTalk
  • PowerShell
  • Webhooks
  • REST
  • SOAP
  • Microsoft SQL Server

Systemägare

Avdelningen för lärande och digitalisering är ägare och beställare av merparten av studentsystemen samt beställare av integrationerna däremellan.

Om utveckling och förvaltning

Utvecklingen och förvaltningen av studentsystemen och mellanliggande processer och integrationer involverar ett flertal roller och personer från IT-avdelningen och avdelningen för lärande och digitalisering, inklusive systemutvecklare, systemadministratörer, projektledare, IT-arkitekter och verksamhetsexperter.

Intressant

2021 blev SLU utsett till mållärosäte 1 av Ladokkonsortiet, vilket innebar att vi fick tidig tillgång till ny funktionalitet i Ladok kopplad till utbildningsplanering. Den 1 juni 2022 lämnade SLU det gamla systemet Slukurs, som fram tills dess tjänat som utbildningsdatabas, till förmån för den nya funktionaliteten i Ladok.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.