Allmänt om nätverk

Senast ändrad: 11 februari 2022

I datornätverket på SLU kan vi erbjuda ett snabbt och stabilt nätverk som stödjer alla tänkbara tjänster.

Trådbundet nät

SLU har under senaste året bytt ut hela sin aktiva elektronik i datornätverket och vi har nu förutsättningar för att effektivt kunna utnyttja tjänster som videokonferens, IP-telefoni m.m. Här hittar du information om det trådbundna nätverket.

Trådlösa nätet

Stora delar av de lokaler som SLU använder täcks idag av trådlöst nät. Alla studenter, anställda och verksamma på SLU som har en SLU identitet har tillgång till dessa nät. Gäster kan beredas tillgång till nätet för kortare perioder (upp till 7 dagar). På sidan Trådlöst nät finns instruktioner om hur man kopplar upp sig mot de olika trådlösa näten.

Gästkonton i trådlösa nätet

Nu finns det en möjlighet att dela ut gästkonton i det trådlösa nätet. Dessa konton är tänkta att lämnas ut till personer som besöker SLU under kortare tid (upp till en vecka). Om du har gäster som kommer arbeta på SLU under längre tid så skapas kontot av katalogansvarig på institutionen/avdelningen.

Gästkonton kan skapas av personer som har mycket kontakt med besökare. Om du i ditt dagliga arbete möter besökare kan du ansöka om att bli gästkontoutlämnare genom att skicka ett mail till it-stod@slu.se.

Eduroam

Eduroam är en federation mellan många högskolorr och universitet inom Sverige och runt om i världen som syftar till att deltagarna upplåter nätkapacitet till användare från andra medlemsorganisationer. Läs mer om eduroam.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se