Trådbundet nät

Senast ändrad: 11 februari 2022

SLU:s datornätverk, internt kallat SLUNET, är ett nätverk utspritt på flertalet av de orter där SLU har verksamhet.

SLU:s nät är kopplat till svenska universitets nätverket, SUNET, på SLU:s fyra huvudorter i Sverige. Till de mindre orterna finns det förbindelser med hastigheter mellan 2 Mbit/s till 100 Mbit/s som ger oss möjlighet att erbjuda våra tjänster runt om i Sverige.

Användning

Användningen av SLUNET är reglerat i den policy som SLU har för ändamålet som i sin tur bygger på SUNET:s regler. Du kan finna reglerna på medarbetarwebben under rubriken "Riktlinjer och policies"

Felanmälan

Felanmälan kan göras till IT-avdelningens servicedesk. Innan du kontaktar oss ber vi dig att kontrollera följande saker.

  • Har du provat att besöka en välkänd webbsajt tex google.se utan att få kontakt
  • Kontrollera att datorns sladdar är ordentligt isatta (är den bärbara datorn isatt i dockan)
  • Sitter nätverkskabeln i vägguttaget
  • Har du startat om datorn utan att problemet har lösts
  • Om det lyser en grön eller gul lysdiod där nätverkskabeln sitter i datorn så finns det kontakt med nätet

När du felanmäler så uppe ge datorns namn, nätverksuttagets nummer samt hus och rumsnummer där datorn finns. Det underlättar vår felsökning och minskar risken för lång handläggning.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se