Eduroam

Senast ändrad: 14 december 2023

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

När du besöker ett annat lärosäte eller annan plats som är anslutet till eduroam kan du koppla upp dig mot Wifi nätverket Eduroam. Se https://meta.eduroam.se för en karta över var eduroam finns.

Ansluta till Eduroam

  1. Leta efter ett trådlöst nätverk som heter eduroam
  2. Logga in på eduroam med din epostadress från SLU och lösenord
    • (t.ex. förnamn.efternamn@slu.se)
  3. Kontrollera och godkänn eventuellt certifikatet.
  4. Klart!

Observera att anslutning och inloggning via eduroam inte betyder att man kommer åt alla tjänster på det lärosäte man besöker, utan detta är enbart ett smidigt sätt att komma åt en Internet-ansluting, för att exempelvis kolla e-post.

Eduroam på SLU för gäster

Personer som kommer som gäster till SLU ska följaktligen göra på samma sätt; leta fram eduroam i listan över tillgängliga trådlösa nätverk i datorn och logga in med det kontonamn och lösenord de vanligtvis använder vid sitt hemmalärosäte. En förutsättning för detta är då att hemmalärosätet också ingår i eduroam-samarbetet.

 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se