Eduroam

Senast ändrad: 24 november 2022

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

När du besöker ett annat lärosäte som är anslutet till eduroam (se www.eduroam.se för att få en lista över svenska lärosäten), så letar du efter ett trådlöst nätverk som heter eduroam.

Du loggar in på eduroam med din epostadress från SLU och lösenord(t.ex. fornamn.efternamn@slu.se).

Observera att anslutning och inloggning via eduroam inte betyder att man kommer åt alla tjänster på det lärosäte man besöker, utan detta är enbart ett smidigt sätt att komma åt en Internet-ansluting, för att exempelvis kolla e-post.

Eduroam på SLU för gäster

Personer som kommer som gäster till SLU ska följaktligen göra på samma sätt; leta fram eduroam i listan över tillgängliga trådlösa nätverk i datorn och logga in med det kontonamn och lösenord de vanligtvis använder vid sitt hemmalärosäte. En förutsättning för detta är då att hemmalärosätet också ingår i eduroam-samarbetet.

Beskrivningar

Följande guider finns framtagna för hur man manuellt ställer in datorn för att använda eduroam. Även om bilderna inte överensstämmer med den OS-version du användare så är inställningarna de samma.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se