Eduroam

Senast ändrad: 11 februari 2022

Eduroam är ett samarbete mellan högskolor och universitet världen över för att underlätta nyttjandet av varandras trådlösa nätverk. En student eller anställd vars universitet är medlem i eduroam kan, med sitt användarnamn från sitt hemuniversitet, logga på det trådlösa nätverket på alla andra högskolor och universitet som är anslutna till eduroam.

När du besöker ett annat lärosäte som är anslutet till eduroam (se www.eduroam.se för att få en lista över svenska lärosäten), så letar du efter ett trådlöst nätverk som heter eduroam.

För att få tillgång till eduroam måste ditt konto vara godkänt för användande inom SWAMID-federationen. Det uppnår man genom att besöka IT-avdelningens kundmottagning och visa upp en godkänd legitimation samt sätta om sitt lösenord för att visa att man har kontroll på sitt konto.

Du loggar in på eduroam med din SLU-identitet och datorlösenord. Kontonamn kan anges som din epost-adress (t.ex. fornamn.efternamn@slu.se) eller som användarnamn@ad.slu.se.

Information om hur man manuellt ställer in och ansluter till eduroam finns i länkarna nedan. Det finns också ett verktyg med vars hjälp man kan ställa in sin dator/telefon/platta för att använda eduroam.

Observera att anslutning och inloggning via eduroam inte betyder att man kommer åt alla tjänster på det lärosäte man besöker, utan detta är enbart ett smidigt sätt att komma åt en Internet-ansluting, för att exempelvis kolla e-post.

Eduroam på SLU för gäster

Personer som kommer som gäster till SLU ska följaktligen göra på samma sätt; leta fram eduroam i listan över tillgängliga trådlösa nätverk i datorn och logga in med det kontonamn och lösenord de vanligtvis använder vid sitt hemmalärosäte. En förutsättning för detta är då att hemmalärosätet också ingår i eduroam-samarbetet.

Beskrivningar

Genom att besöka cat.eduroam.com och ladda ner ett installationsverktyg för eduroam så kan man enkelt ställa in sin dator/platta/telefon. För att använda verktyget måste man ha ett konto på SLU.

Följande guider finns framtagna för hur man manuellt ställer in datorn för att använda eduroam


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se