Att skicka en ISP vidare i ISP-portalen

Senast ändrad: 27 september 2023

Det är viktigt att känna till hur man godkänner en ISP och skickar den vidare i flödet så att den hamnar hos rätt roll. Detta görs i två steg i ISP-portalen, se nedan för en kort instruktion. Observera att olika roller har olika valmöjligheter i de olika stegen.

När du är redo att skicka en ISP vidare, till exempel när en huvudhandledare skrivit klart den preliminära ISP:en eller en prefekt granskat en ISP inför uppföljning, så gör du detta i två steg.

1. Först trycker du på den blå knappen ”Save and send” längst ner till höger i portalfönstret.

2. Då kommer du att se en lista med olika valmöjligheter beroende på vilken roll du har och i vilket steg ISP:en är. Obs! Det alternativ som är förvalt (gråmarkerat) innebär att ISP:en sparas men inte skickas vidare i flödet. För att skicka det vidare måste du aktivt välja ett annat alternativ. Tryck sedan på ”Save” – och först då skickas ISP:en vidare.

 

Här hittar du en kort instruktion med bilder som visar hur du skickar en ISP vidare i ISP-portalen. 

 

 


Kontaktinformation

ISP@slu.se