Seth M. Kempes stipendiefond

Senast ändrad: 03 oktober 2022

Seth M Kempes stipendiefond delar ut stipendier till forskarstuderande vid Fakulteten förskogsvetenskap, SLU i Umeå i syfte att främja vetenskaplig undervisning och forskning genom resestipendier.

Utlysningen sker vanligtvis två gånger per år, under vår och höst. Stipendier delas främst ut till forskarstuderande som fått erbjudande att forska vid utländsk institution. Stipendium kan också delas ut för att täcka kostnader för resor, konferenser och kurser. Stiftelsens styrelse bedömer ansökningarna och beslutar om vilka som tilldelas medel. Sista ansökningsdatum är den 31 Oktober 2022.

För att vara behörig att söka Seth M Kempes stipendium skall den sökande:

  • vara medlem av Skogshögskolans Studentkår (SHS).
  • vara forskarstuderande vid Fakulteten för skogsvetenskap, SLU i Umeå.
  • ha sin hemort i Västernorrlands, Västerbottens eller Norrbottens Län.

Ansökan skall innehålla ifylld ansökningsblankett samt bilagor I föreskriven ordning:

Appendix 1. Den sökandes CV.

Appendix 2. Styrkt medlemskap i Skogshögskolans student kår (SHS)

Rapport till Seth M Kempe efter vistelse eller resa. Vid hemkomst skall reseberättelse skickas in till fonden inom tre månader. Reseberättelsen bör inte övergå en A4-sida, och innehålla hur målet med resan uppfylldes samt hur medlen disponerades. Lämplig dokumentation är exempelvis vistelserapport, kursplan, konferensprogram etc. Utbetalning sker till den sökandes institution som kan rekvirera medlen i samband med att rapporten skickas in. Inkommer ingen fullgod rapport eller om vistelse/resa täcks av annan finansiering kan stipendiet utgå.

Ansökan skall skickas som en PDF-fil till ordföranden för SHS ordforande.shs@stud.slu.se), som ämne skriv “Stipendieansökan S M Kempe”. PDF-filen skall döpas efternamn_institution_födelsedatum, t ex “Svensson_VFM_820324”. Beslut om utdelning tas cirka en månad efter sista ansökningsdag. Vid frågor angående ansökan eller stiftelsen vänligen kontakta ordföranden för SHS.

Välkommen med din ansökan senast den 31 Oktober 2022!