Program 16-17 augusti

Senast ändrad: 15 augusti 2023

16 augusti 2023

15.00-17.00. Förkonferens för programstudierektorer och biträdande programstudierektorer.

Sal O1 i Undervisningshuset

Ansvariga:

 • Cecilia Almlöv, enhetschef vid Avdelningen för lärande och digitalisering
 • Jan Stockfors, pedagogisk utvecklare vid Avdelningen för lärande och digitalisering

 

19.00-22.00. Middag för konferensdeltagare, Loftets bankettsal

 

17 augusti 2023

08.00-08.30. Kaffe och smörgås för konferensdeltagare. Loftet.

08.30-08.40. Prorektor Pär Forslund hälsar välkommen. Loftets hörsal

08.40-09.45. Paneldiskussion: På Kurs och Tvärs i SLU:s utbildningar. Loftets hörsal.

Ett samtal som problematiserar och diskuterar tvärvetenskap i SLU:s utbildningar. Paneldeltagarna är författare till rapporten Systemperspektiv och tvärvetenskap i SLU:s utbildningar.

Moderator: Annsofie Wahlström, programchef vid SLU Future Food.

Panel:           

 • Harry Blokhuis, professor vid inst. f. husdjurens miljö och hälsa,
 • Helena Hansson, professor vid inst. f. ekonomi, samt
 • Maria Kylin, universitetslektor vid inst. f. landskapsarkitektur, planering och förvaltning.

09.45-10.00. Paus

10.00-11.15. Digitalisering och digital arbetsmiljö för högre utbildning före, under och efter pandemin. Professor Jan Gulliksen, KTH. Loftets hörsal.

Jan Gulliksen

Jan Gulliksen, mera känd som ”Gulan” är professor i Människa-datorinteraktion och vicerektor för digitalisering från KTH. Han ledde tidigare regeringens digitaliseringskommission och sitter nu i Digitaliseringsrådet. Han forskar inom användbarhet och tillgänglighet, digitalisering och digital arbetsmiljö samt användarcentrerad systemdesign.

Fotograf Kari Kohvakka

 

11.15 Prorektor Pär Forslund har ordet. Loftets hörsal

11.30-13.00.  Lunch med möjlighet till erfarenhetsutbyte. Loftets bankettsal

På eftermiddagen hålls parallella workshops/seminarier (där ni kan välja att gå på en längre workshop eller två kortare workshops/seminarier).

13:00-14:50. Längre workshop

13:00-14:50 Workshop: Sustainable studies. From roll call to graduation and beyond: how can we integrate relevant support for our students in the curriculum?

Hall Skara in Ulls hus at floor 3 (30 participants)

 • Katarina Böhme Evengård, SLU Library
 • Cecilia Esbjörnsson, SLU Division of Educational Affairs
 • Jonas Petersson, SLU Library
 • Maria Wiklund, SLU Library

In both a national and international context, we see how mental ill health is increasing amongst university students. A constantly changing job market also requires the students to, apart from learning their chosen subject/field, learn career management skills. In local SLU student surveys, we see how the students are worried about not having sufficient study techniques as well as expressing issues about stress. In this workshop we invite you to discuss and share ideas on how SLU can move towards a more holistic university approach.

13:00-13:50. Kortare workshops/seminarier                                                 

13:00-13:50 Spår 1. Hur utbildningssystemen pratar med varandra

Sal K i Undervisningshuset (100 deltagare)

 • Helen Alstergren, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering
 • Claes Hellberg, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering

Ett vanligt syfte med att få system att prata med varandra är att minimera administration och dubbelregistrering och med det minska risker för fel, men ett väl så viktig syfte är att förbättra användarupplevelsen. Ett exempel på en förbättrad användarupplevelse kan vara att samla åtkomsten till olika funktioner på platser logiska för ändamålet. Med hjälp av innehållet i Canvas mallar finns ambitionen att samla åtkomst till andra resurser och därmed bidra till en förbättrad användarupplevelse.

13:00-13:50 Spår 2. Det är svårt att inte vara på tvären!

Sal N i Undervisningshuset (60 deltagare)

 • Annsofie Wahlström, SLU Future Food
 • Harry Blokhuis, SLU Institution för husdjurens miljö och hälsa
 • Helena Hansson, SLU Institution för ekonomi
 • Maria Kylin, SLU Institution för landskapsarkitektur, planering och förvaltning

En workshop som tar avstamp i förmiddagens paneldiskussion och workshopdeltagarnas egna erfarenheter och frågeställningar.

13:00-13:50 Track 3. An inclusive curriculum design

Hall O1 in Undervisningshuset (40 participants)

 • Malin Ekström, SLU Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences
 • Alexandra D'Urso, SLU Educational Development Unit

What do we mean when we say that higher education should be inclusive - what does that mean, more concretely, for us as teachers? Welcome to a session where we will discuss ways to answer this question based upon our experiences developing and teaching the pilot higher education pedagogy course ”An inclusive university”.

14:00-14:50

14:00-14:50 Spår 1. Pedagogisk digital kompetens: Hur ser det ut på SLU idag och hur kan AI tänkas påverka detta i framtiden?

Sal K i Undervisningshuset (100 deltagare)

 • Roger Pettersson, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering
 • Alexandra D'Urso, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering, Enheten för pedagogisk utveckling
 • Minha Park, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering, Enheten för pedagogisk utveckling

På passet ges en presentation av resultaten från den enkät som undervisande personal vid SLU fick svara på i september 2022. Möjlighet till diskussion och erfarenhetsutbyte om vilket stöd lärare vid SLU behöver i framtiden.

14:00-14:50 Spår 2. Obligatoriet i min undervisning: läraktivitet och/eller examination?

Sal O1 i Undervisningshuset (40 deltagare)

 • Cecilia Almlöv, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering, Enheten för pedagogisk utveckling
 • Anna Hartman, SLU Avdelningen för lärande och digitalisering, Enheten för pedagogisk utveckling

Efter en kort presentation av tankestrukturer kring olika typer av obligatorier, samlas vi i mindre grupper för att dela egna goda exempel och utmaningar. Några frågor som kan komma att diskuteras: Hur kan jag som lärare använda obligatorium på ett tydligt sätt? Vilken typ av kunskap kan jag fånga? När blir det snarare en läraktivitet än en examination? Vad blir konsekvenserna för studenten? Workshopen avslutas med en genomgång av de goda exemplen.

14:00-14:50 Track 3. Increased number of students in Bachelor and Master thesis courses – an opportunity to learn more and decrease workload

Hall N in Undervisningshuset (30 participants)

 • Henrik Viberg, SLU Educational Development Unit
 • Ann Grubbström, SLU Dept of Rural and Urban Development
 • Anna Bergh, SLU Dept of Clinical Sciences

Welcome to exchange experiences on how to design bachelor thesis courses. We will discuss ways to use peer learning, group supervision, working in pairs, assessment groups and other ways to support student writing and equal assessment. Different approaches may be beneficial for students, supervisors and examinators.

Öppet hus i studion

Under eftermiddagen 12.30-16.00 är det också öppet hus i SLU:s nya inspelningsstudio, där studiokoordinator Markus Miljand delar med sig av inspirerande tips på tema pedagogik och digitalisering. Vi lär oss hur vi kan öka tillgängligheten och höja kvaliteten på pedagogiskt material i rörlig bild. Studion är öppen med drop in för dig som vill ha inspiration och öppen dialog om digitalisering av undervisningen.

Studion (Sal J)  Undervisningshuset

 

15:00-15:30. Avslutande kaffe med mingel. Ulls hus plan 1, trapphus