Program Dag 2: 20 augusti

Senast ändrad: 22 juni 2021

Plats: zoom

Länkar till seminarierna skickas ut till alla anmälda den 17 augusti. 

09.00–09.05

Presentation

09.05–10.20

Winds of change – education for an uncertain future (på engelska)

Högre utbildning står inför många utmaningar efter pandemin med nya krav på hållbarhet, inkludering, livslångt lärande och digitalisering. Nya lärmiljöer och fler valmöjligheter för studenter kommer att kräva omtanke och beredskap även i framtiden.

Alastair Creelman
Alastair Creelman
, omvärldsbevakare och specialist inom e-lärande vid sektion högskolepedagogik, Linnéuniversitetet

10.20–10.50

KAFFE med mingel

10.50–11.50

Parallella tematiska spår

Dag 2:A Undervisa på campus, helt nätbaserat eller en mix av båda? ? (på svenska)

Undervisning på campus, på distans och mixat (hybrid) då en del studenter deltar från en fysisk lokal samtidigt med studenter som deltar online ställer olika krav på lärmiljön. Den kombinerade miljön ställer speciella krav för att uppnå en fungerande och jämlik kommunikation för alla parter.​

Medverkande: Roger Pettersson, avd. chef (Lärande och digitalisering) och Alexandra D’Urso, pedagogisk utvecklare (EPU)

Dag 2:B Workshop om examinationsformer (på svenska)​

Tanken med denna workshop är att få ta del av olika typer av examinationsformer inklusive få lite inspiration till att prova nya former. Vi kommer även att ta upp lite erfarenheter av att examinera på distans från åter som har gått. Vad tar vi med oss in i framtiden?​

Medverkande: Anna Hartman, pedagogisk utvecklare (EPU) och Henrik Viberg, pedagogisk utvecklare (EPU)

Gäster:
Anna Maria Johansson, docent, Inst. för husdjursgenetik, SLU.

Lars Mogren, forskare, Inst. för Biosystem och teknologi, SLU.

Dag 2:C Workshop on Inspera – a new tool for online assessment (på engelska)​

In this workshop we will present the new tool for online assessment, Inspera. You will have time to test the different ways to design, construct, assess and grade a written online assessment.​

Medverkande: Helen Alstergren, enhetschef och Ida Håkansson, systemadministratör, (båda System och Media) samt Minha Park, pedagogisk utvecklare (EPU).

Dag 2:D Bias and inclusive teaching (på engelska)​

Despite several laws and policies in higher education that require and stress the importance of inclusive teaching and learning in higher education, as teachers we still sometimes struggle to make sense of what this can look like in our own classrooms. Welcome to a session where we will explore how teachers can proactively implement antidiscrimination perspectives in their teaching.

Moderatorer: Linn Areskoug, pedagogisk utvecklare och Natalie Jellinek, pedagogisk utvecklare (båda EPU)

Gäst: Patrick Konde, sakkunnig vid Friends.

Dag 2:E Vad är kvalitet i utbildning - Hur kan man tänka?​ (på svenska)

Vad är kvalitet i utbildning? Hur kan man tänka? Vi träffas i ett rundabordssamtal och delar med oss av tankar och erfarenheter utifrån följande frågor. Vad betyder kvalitet i undervisningen för mig? Hur vet jag om min undervisning håller god kvalitet? Finns det kompetenser som jag behöver utveckla för att kunna öka kvaliteten i min undervisning?

Med Maria Andersson (excellent lärare) & Lisa Lundin (pristagare pedagogiska priset 2021), Institutionen för husdjurens miljö och hälsa, SLU

 

11.50–12.00

Avslutning

Prorektor Karin Holmgren