Program Dag 1: 19 augusti

Senast ändrad: 17 augusti 2021

Plats: zoom

Länkar till seminarierna skickas ut till alla anmälda den 17 augusti. 

13.00–13.10

Välkommen!

Prorektor Karin Holmgren

13.10–13.20

Presentation

13.20–14.20

Munta - förbättrat lärande och kostnadseffektivitet (på svenska)

Muntliga tentor har ett dåligt rykte kopplat till den tid det tar att bedöma. Baserat på flera års erfarenhet kommer våra keynotes Kristina Edström och Jakob Kuttenkeuler, båda KTH, att utmana detta antagande. De föreslår olika sätt att effektivt genomföra muntliga tentor. De tar särskild hänsyn till studentens inlärningsperspektiv och kostnadseffektiviteten i undervisningen.

Jakob Kuttenkeuler
Jakob Kuttenkeuler,
professor i marin arkitektur, KTH

Kristina Edstrom
Kristina Edström
, universitetslektor inom teknisk utbildningsutveckling, KTH

14.20–14.40

KAFFE med mingel

14.45–16.00

Parallella tematiska spår

Dag 1:A Samtalets betydelse i undervisningen (på svenska)​

Det goda samtalet, när uppstår det? Hur skapar vi som lärare förutsättningar för samtal i vår undervisning? I den här sessionen försöker vi sätta fingret på hur det goda samtalet ser ut och vilka de positiva konsekvenserna kan bli för studentens lärande.​

Medverkande: Jan Stockfors, pedagogisk utvecklare, Linn Areskoug, pedagogisk utvecklare och Åsa Bensch, pedagogisk utvecklare (alla EPU)

Dag 1:B Tentera digitalt med Inspera (på svenska)​

Kom och få en inblick i Inspera, det nya digitala examinationssystemet på SLU. Processen från att skriva frågor, genomföra tentamina, ge bedömning, ge återkoppling etcetera finns samlat i systemet som är utvecklat för just examination. Systemansvarig inklusive några lärare som provat systemet på SLU berättar om sina erfarenheter så här långt.​

Medverkande: Anna Hartman, pedagogisk utvecklare (EPU), Minha Park, pedagogisk utvecklare (EPU), Henrik Viberg, pedagogisk utvecklare (EPU) och Ida Håkansson, systemadministratör (System och Media).

Gäster:
Susanna Sternberg Lewin, professor, Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för bakteriologi och livsmedelssäkerhet, SLU.

Carl Ekstrand, univ.lektor, Inst. för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap (BVF), Enheten för farmakologi och toxikologi, SLU.

Dag 1:C The transition to distance education from a Nordic perspective - Student communication (på engelska)​

In order to learn from of the transition to distance education we will hold a panel discussion together with teachers from Denmark, Finland and Iceland. We intend to discuss our varying experiences in relation to: Goals and strategies for communication with students; Approaches in relation to student groups and Lessons to take away from this period. ​

With Petra Thorpert (excellent lärare), Anna Maria Palsdottir & Emma Butler, Department of landscape architecture, planning and management,  SLU

Panel with guest teachers:

 • Richard Hare, University of Copenhagen, Denmark
 • Helena Guttormsdóttir, Agricultural University of Iceland, Iceland
 • Leena Linden, University of Helsinki, Finland.

Dag 1:D Innovation och entreprenörskap i utbildningen (på svenska)​

SLU Future Food bjuder in till mini-workshop om hur vi kan få in mer innovation och entreprenörskap i utbildningarna - metoder och verktyg för att kunna ta sig an samhällsutmaningar. Örebro Universitets ”Student Impact Lab” står som inspiration. Möt inspirerande gäster från aktörer som samverkar i utbildning, motiverar entreprenörskap och erbjuder stöd för att utveckla studenters kunskap om entreprenörskap och innovation. Vi diskuterar resurser, kursinnehåll och pedagogiska metoder för att stärka kompetenserna inom området och hur vi kan arbeta vidare.​

Med Fredrik Fernqvist, Institutionen för människa och samhälle, SLU & Annsofie Walhström, Future Food, SLU

Gäster:

 • Mattias Dyrvik, Student Impact Lab, Örebro Universitet
 • Philip Gratell & Erik Tosterud, Drivhuset Uppsala
 • Niclas Öberg & Niklas Hjelm, Green Innovation Park/Venture Lab, SLU
 • Hanna Astner (excellent lärare), Ekonomiska Institutionen, SLU
 • Erik Melin, Ekonomiska institutionen, SLU

Dag 1:E Att utbilda för Wellbeing. Det bästa och ”good enough” från två världar: utbildning på distans och campus, för livet som student och yrkesverksam (på svenska)​

Problematik kring stress och psykisk ohälsa är något som lyfts av studenter under utbildningen men som även är ett aktuellt problem för yrkesverksamma veterinärer.I den nya studieordningen på veterinärprogrammet ger vi detta ett tydligare fokus genom en programstrimma av professionellt förhållningsätt som innehåller delar som ska gagna dels den studiesociala miljön och dels det framtida yrkeslivet. Under pandemin har vi fått implementera en ny delkurs med detta tema och vill dela med oss av och diskutera våra tankar, både avseende innehållet i sig och hur det fallit ut när vi fått gå från planerad campusundervisning till det digitala rummet.

Med Helene Hamlin & Karin Vargmar (båda excellenta lärare), Institutionen för kliniska vetenskaper, SLU

16.05–16.25

Se ett exempel från undervisningsmiljöer från SLU.
Ingen föranmälan behövs – länk finns tillgänglig på konferensdagen

 • Hippologprogrammet - hästvett och vetenskap 
  Karin Morgan, univ.lektor, Inst. för AFB, visar undervisningsmiljöer från Strömsholm, Flyinge och Wången

 • En demonstration av ett 3-d visualiseringsbord för virtuella dissektioner
  Anna Bergh, univ.lektor, Inst.för kliniska vetenskaper.

 • En vandring i Landskapslaboratoriet – SLUs största studio och skolsal?
  Åsa Bensch, univ.adj. vid Inst. för landskapsarkitektur, planering och förvaltning. Alnarp. Även uppdrag som ped. utvecklare. SLU.
16.30–17.00

Virtuellt snack med snacks