Talare

Senast ändrad: 21 januari 2020

Här kan du läsa mer om de talare som kommer att medverka på Utbildningskonferensen 2017.

Professor Karin Holmgren

Vår första talare på Utbildningskonferensen 2017 är SLU:s prorektor professor Karin Holmgren. Hon kommer att inleda konferensen med en diskussion kring aktuella frågor som rör våra olika utbildningar på SLU. (På svenska / In Swedish).


Professor Max Scheja

Max Scheja är Sveriges enda professor i högskolepedagogik. Hans forskning handlar om studenters lärande i högre utbildning, hur studenter tolkar sin lärmiljö och utvecklar sin akademiska och professionella förståelse inom olika utbildningar. På konferensen kommer han att ta oss med i tankarna kring vad studenters förståelse är. (På svenska / In Swedish).


Dr. Jenny Moon

Jenny Moon är en känd forskare inom pedagogik och högre utbildning från Storbritannien. Hennes huvudsakliga intresse rör lärande i högre utbildning och programmens uppbyggnad.

I seminarier och forskning tar hon upp reflekterat lärande, studenters kritiska tänkande och användningen av tidskrifter i undervisningen. Här kommer hon att diskutera hur vi kan träna våra studenters kritiska tänkande och deras förmåga till reflektion (på engelska).