Ladokkurs

Senast ändrad: 04 mars 2024

Lära dig att navigera i Ladok, hur man registrerar studenter på kurs samt lägga in resultat på kurs.

Kursen riktar sig till dig som är examinator, lärare eller administratör vid SLU. Den kan även vara av intresse för övriga såsom programstudierektor, institutionsstudierektor kursledare m fl. Det gäller främst delen ’Grunderna i Ladok’. Kursen ger praktiska verktyg för hur Ladok fungerar och hur man administrerar registrering och resultatrapportering på kurs. 

Syfte/Mål med kursen

Att lära sig navigera i Ladok och hur man registrerar studenter på kurs och lägger in resultat på kurs. 

Kursinnehåll/delar

  • Grunderna i Ladok
  • Registrering av studenter på kurs 
  • Resultatrapportering på kurs 

Målgrupp

  • Nyanställda som ska jobba med studieadministration 
  • Examinator för godkännande av kurser, moduler 
  • Lärare som ska attestera och eller registrera på kurs 

Förkunskaper

Krav är att du ska finnas med rätt roll i Idis. Beskrivning på vilken roll du ska ha hittar du här. 

Språk

Ges på svenska men kan ges på engelska vid behov.

Omfattning

Kursen omfattar ca 3 timmar. 1 timme per del. 

Datum och anmälan

Kursen ges efter intresseanmälan. Anmäl dig till Ladok@slu.se. Du anmäler dig till den del du är intresserad av.