SLU-nyhet

23 augusti 2019 - TimeEdit schemamallar

Publicerad: 23 augusti 2019

Nu finns TimeEdit schemamallar för VT20.

För att få in schema i TimeEdit på ett strukturerat och enkelt sätt kommer det att finnas en beställningsmodul i systemet. Den kommer att heta TE Preferences och beräknas tas i bruk i januari 2020.

Deadline för inlämning av önskemål om kursbokningar till VT20 är 15 november 2019 vilket betyder att hanteringen av den bokningsomgången blir ett mellansteg i den tänkta beställnings- och bokningsprocessen.

För att underlätta hanteringen har vi tagit fram en tillfällig schemamall för VT20.

För mer information se: https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-lokaler/kursbokningar/


Kontaktinformation