SLU-nyhet

10 september 2020 - TE Preferences tas i bruk

Publicerad: 11 september 2020

Beställningsmodulen, TE Preferences, tas i bruk.

För att kunna skicka in och samla önskemål om kursbokningar på ett strukturerat och enkelt sätt har vi börjat använda en ny modul i TimeEdit.

Den nya modulen heter TE Preferences och kan användas för inlämning av önskemål om kursbokningar till VT2021.

Vi har tagit fram en schemabeställningsmall (en per huvudort) för ändamålet och en tillhörande manual för beställare.

För mer information se: https://internt.slu.se/stod-service/basservice/lokaler/boka-lokaler/kursbokningar/


Kontaktinformation