SLU-nyhet

30 december 2019 - Nya schemalänkar pga byte av bokningssystem

Publicerad: 30 december 2019

Eventuella KronoX-schemalänkar på kurssidor på studentwebben (eller i andra system) måste bytas mot motsvarande TimeEdit-schemalänkar.

Just nu genomförs ett byte av SLU:s system för bokning av undervisningslokaler och grupprum.

Vårt nuvarande bokningssystem KronoX gäller t.o.m. den 1 januari 2020. Den 2 januari 2020 tar TimeEdit över och i samband med det tas KronoX ur drift.

Om du som lärare/kursadministratör har lagt upp KronoX-schemalänkar på kurssidor på studentwebben (eller i andra system) vänligen byt ut dessa mot motsvarande TimeEdit-schemalänkar.

Vänligen notera att detta endast gäller den överskjutande delen av HT2019, d.v.s. perioden 2020-01-02 – 2020-01-19. Bokningar till VT2020 gjordes i TimeEdit och bokningsbekräftelsen som skickades ut i mitten av december innehöll länk till TimeEdit.

Mer information om schemavisning av schema i TimeEdit finns här.


Kontaktinformation