Om Ouriginal

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om Ouriginal och hur systemet fungerar.

Ouriginal är ett plagiatspårningssystemet som SLU:s lärare har tillgång till. Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

Är studenterna informerade?

Du som använder dig av Ouriginal måste informera dina studenter att de inlämningsuppgifter som skickas till dig kommer att granskas av Ouriginal!

Hänvisa gärna studenterna till Ouriginal hemsida , där information till studenter finns.

Allmän information om Ouriginal ges även till studenterna via utbildningsavdelningen och studentkårerna.

Information till studenterna om fusk och plagiat

Kostar det något för mig som lärare att använda sig av Ouriginal?

Nej, SLU centralt har köpt en campuslicens och står för kostnaden.

SLU.s regler om  fusk och plagiering.

Ouriginal support

  • Ouriginal besvarar supportfrågor via telefon (08-738 52 10)
  • Supportfrågor via e-post (support@ouriginal.com) besvaras normalt inom 24 timmar (längre tid helgdagar inkl lördagar).

Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.