NyA - Behörighet

Senast ändrad: 04 mars 2024
Ikon-behörigheter

Här kan du läsa om behörigheter till NyA.

NyA-roller i Idis

Det finns tre olika Idis-roller som ger olika behörigheter i NyA-webben: 

  1. NyA-rollen basanvändare – ger behörighet att logga in i NyA-webben. 
  2. NyA-rollen för utdata – ger behörighet att söka ut uppgifter om enskilda studenter samt att plocka ut ansöknings- och antagningslistor. 
  3. NyA-rollen för reservantagning – ger behörighet att anta reserver och släcka behörighetsvillkor. 

De två första rollerna saknar organisationskoppling och ger behörighet för hela SLU. Den tredje rollen organisationskopplas till specifika institutioner beroende på vilken institution användaren behöver behörighet för. 

Notera! Om du tillhör rollen Utbildningsregistreringsroll i Idis tillhör du automatisk NyA-rollerna med samma organisatoriska koppling. 

Om du har utbildningsregistreringsrollen men behöver kunna anta reserver och/eller släcka villkor även på någon annan institution går det bra att lägga till rollen för reservantagning med den nya institutionen, utöver utbildningsregistreringsrollen. 

Vem lägger till personer i rollerna? 

Katalogansvarig i Idis lägger till personal i NyA-roll/Utbildningsregistreringsroll – och om behövs kopplarrollen till de organisationsenheter personen ska inneha ha behörighet för. 

Katalogansvarig kan även uppdatera en persons redan tilldelade rollinnehav och koppla organisationsenheter i efterhand. 

Vem godkänner rolltilldelningen? 

Respektive prefekt/avdelningschef inom administrationen godkänner i Idis rollinnehavet för sin egen organisationsenhet. 

Notera! Godkännande krävs endast för rollen NyA-rollen för reservantagning och Utbildningsregistreringsrollen. 

Hur vet jag vem som tillhör en roll eller inte? 

medarbetarwebben finns möjlighet att ta ut olika rapporter från Idis roller. Exempel på rapporter: 

  • Vilka roller finns tillsatta på en specifik organisatorisk enhet?
    (välj institution i listan och klicka på knappen View Report längst till höger) 
  • Vilka innehar en specifik roll?
    (välj roll i listan och klicka på knappen View Report längst till höger) 

Vem ger mig tillgång till NyA-webben? 

Alla som tillhör NyA-rollerna eller Utbildningsregistreringsrollen får per automatik behörighet till NyA-webben. 

NyA support

Vid frågor om NyA kontakta

antagning@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.