Om Moveon

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om Moveon och hur systemet fungerar.

MoveONs olika delar

Partner Management

  • Administratörer kan hantera internationella partnerskap, samarbeten, projekt och avtal.
  • Vi kan välja att visa avtal och samarbeten på webben.
  • Man kan knyta utbytesmöjligheter och utbyten till ett visst samarbete.

Student Mobility

  • Administratörer kan hantera all slags rörlighet, så som program för utlandsstudier, utbyten och praktik, både in- och utresande studenter.
  • Webbaserade ansökningsformulär, med bifogade dokument.
  • Studenter kan ladda upp reserapporter.

Academic Mobility

  • Liknade som för studenter.

Finance Management

  • Hantera ekonomiska aktiviteter knutna till ett samarbete eller avtal.

Från systemet kan man lätt ta ut olika typer av statistik.

Vill du läsa mer om MoveON kan du göra det på QS Unisolutions sida .

Moveon support

För support kontakta: moveon@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.