SLU-nyhet

Nyhetsbrev september

Publicerad: 29 april 2019

Förbättrade funktioner och viktiga rättningar

Behörigheter

Vi har fått in många nya användare i Ladok och Slukurs. Var snäll och läs det som gäller för behörighet i respektive system på Ladok sidorna. Blanketter ska fyllas i och Idis ska få uppgifter om den roll som gäller.

Förbättrade funktioner

Nationell översikt

 • fungerar nu även på engelska.
 • visar nu även Annat resultat med ursprung från respektive lärosäte. Lärosätena sorteras i bokstavsordning och kurser/moduler inom varje lärosäte sorteras med nyast först.
 • Nationell översikt har fått uppdaterad grafisk design och visar även utbildningssamarbeten, vidare har summeringen korrigerats
 • Nu är det möjligt att lämna återkoppling på Nationell översikt och Betastartsidan via länk i respektive vy till ett återkopplingsformulär.

Betastartsidan (sidan för lärare som är under utveckling)

 • Användarstöd i form av hjälptexter, frågeikoner och tooltips (knappbeskrivning) har tillkommit på betastartsidan, både för fliken "Mina kurser" och för fliken "Mina kurser (organisationsrättigheter)".
 • På betastartsidans flik för medarbetarrättigheter på organisationsnivå sparas nu den senast valda organisationen i webbläsaren. Nästa gång man går in på startsidan så hamnar man automatiskt på samma organisation om man använder samma webbläsare.
 • På Betastartsidan visas nu referens, namn och personnummer, för individuella kurstillfällen.

Examen

 • Examen: Bevismallarna under Förhandsgranska i ett bevisärende visas nu i alfabetisk ordning, vilket även medför att pdf:erna presenteras konsekvent i samma ordning.
 • Examen: Beviskombinationer som inte används kan nu tas bort. (Kräver ingen ny behörighet, utan nås via samma behörighet som att skapa beviskombination).

Övrigt

 • Vid etablering av student tas inledande och avslutande blanktecken bort från för- och efternamn innan uppgifterna sparas ner.
 • När individuell utbildning skapas inom ramen för kurspaketeringstillfälle ges nu ett editerbart förslag på organisation utifrån kurspaketeringens organisation.
 • Första sidan i flödet för att skapa utbildning har justerats för att förenkla flödet.
 • När utbildning ska läggas till i utbildningstillfällesstruktur visas endast en version av utbildningen i sökpanelen.
 • Vid skapa utbildningstillfälle är begreppet "Period" ändrat till "Med planerad start" för att styra vilken version av lokal utbildningsmall som ska användas.
 • Vid sökning av kurs/kurstillfälle i studiedokumentation har en ny filtreringmöjlighet införts i presentationen av sökresultat. Det har tillkommit en filtrering för att kunna visa endast kurstillfällen med studenter som är klara för resultat på kurs. Observera att denna filtrering bara sker på de kurstillfällen som visas på sidan enligt det pagineringsval man gjort, den filtrerar alltså inte fram utifrån samtliga sökträffar.
 • Vid skapa individuellt tillfälle ges nu ett editerbart förslag på omfattningsvärde utifrån utbildningens omfattning
 • När utbildningstillfälle skapas ges nu ett editerbart förslag på datum för studieperiod utifrån angiven startperiod. I det fall ytterligare studieperioder läggs till ges även editerbara förslag på datum för dessa utifrån värde angivet för datum i föregående studieperiod
 • Dialogen för att skapa individuellt åtagande har förenklats. Angivet värde från första sidan i "Med planerad start" ger automatiskt förslag på "Giltig fr.o.m." för utbildning samt "Startperiod" för utbildningstillfälle.

Viktiga rättningar

 • I uppföljningsrapporten Studiedeltagande - aktivitet blir nu sorteringen vid gruppering på nybörjare korrekt.
 • Rättningar har gjorts i nationell översikt. Filtrering på resultat har justerats så att angivet datumintervall mappas mot examinationsdatum, för modulresultat samt kursresultat. Kurser som ändrat placering i studieplan visas nu endast en gång.
 • I underlag för anmälan inom program visas nu korrekta datum för programtillfällets första och sista undervisningsdatum.