Slukurs

Senast ändrad: 09 september 2022

Slukurs ersätts av Ladok som SLU:s utbildningsdatabas från 1 juni 2022.

Slukurs kommer att finnas tillgängligt i läsläge (bakom inloggning) fram till sista december 2022.

Ladok är från 1 juni SLU:s utbildningsdatabas för dokumentation av program, kurser och kurstillfällen både på grund-, avancerad och forskarnivå. Även uppdragsutbildning, behörighetsgivande förutbildning kommer att finnas i Ladok. 

Mer information finns på Ladoksidan på internwebben och sidan om Utbildningsplanering

Tidigare Slukursinformation

Slukurs är SLU:s utbildningsdatabas för dokumentation av program, kurser och kurstillfällen, både på grund-, avancerad och forskarnivå samt förberedande nivå.

I systemet hanteras förslag på kursplaner, fastställda kursplaner och arkiverade kursplaner.

Trycksaker som produceras ur systemet är till exepmel utbildningskatalogen och programblad. Kurskoder och anmälningskoder hanteras också  via systemet.

Information lagrad i Slukurs ligger bland annat till grund för leverans av uppgifter om kurser och program till antagning.se och NyA, det nationella antagningssystemet.

Slukurs innefattar

  • Administration av Slukurs omfattar bl.a. inmatning av förslag till kursplaner och kurstillfällen. Logga in .
  • Offentlig söktjänst i Slukurs visar alla fastställda kursplaner och beslutade kurstillfällen. - på externwebben för presumtiva studenter - på studentwebben för SLU:s studenter, både aktuella kurstillfällen ochtidigare års kurstillfällendoktorandkurser
  • Intern söktjänst i Slukurs  visar kursplaner och kurstillfällen som ännu inte är fastställda av fakultet samt intern programlista inkl. program under etablering. Dessutom nås interna uppgifter om prognos för lärartimmar, deltagarprognos och om platser/antagning. 

Manualer för Slukurs

Institution

Fakultet

Behörighet

Behörigheter för administration i Slukurs får  du genom att fylla i blanketten för ny Slukurs-användare.

Har du frågor om systemet skicka ett mejl till Slukurs@slu.se