Evald - Systemflöden

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-sustemflöden

Här beskrivs Evalds kopplingar till andra SLU-system.

Ladok

  • Evald hämtar kurstillfällen från Ladok och skapar kursvärderingar utifrån dessa. Kursvärderingen skapas 1 månad innan kursen startar
  • De personer som läggs in som kursledare, administratör och examinator på kurstillfället i Ladok får automatiskt administratörsbehörighet i Evald.
    Överföringen sker var 15:e minut mellan 8-20

Kurssidor på webben

  • När värderingen är slutförd visas resultatet på kurssidan. Dessa innehåller inte fritextsvar eller kopplingar till personer. Kursledarens och studentrepresntantens kommentar visas.

LINS

  • Offentlig data från värderingarna (ej fritextsvar eller kopplingar till person) är tillgängliga för ledningssystemet LINS när värderingen är slutförd. I LINS kan man skapa rapporter.

E-arkiv

  • Resultatet från värderingen arkiveras automatiskt i SLU:s arkiveringssystem. Arkiveringen kommer att ske två gånger per år, den 30 juni och 31 december

Evald support

Servicedesk ger support på de problem du har med kursutvärderingssystemet Evald.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.