Om Evald

Senast ändrad: 04 mars 2024
ikon-bra att veta

Här kan du läsa om Evald och hur systemet fungerar.

Evald är SLU:s system för elektroniska kursvärderingar för grundutbildningen.

Kursvärderingen innehåller alltid obligatoriska standardfrågor. Alla grundkurser har samma standardfrågor. EX-kurserna har andra standardfrågor som är anpassade för självständiga arbeten. Lärare kan lägga till egna frågor i Evald innan den öppnar för studenterna.

Länk till kursvärderingen mejlas från systemet till studenterna när den har öppnats. Studenterna når värderingen även från "Mina kurser" och kurssidan på Studentwebben. På kurssidan publiceras också en sammanställning av kursvärderingen.  

 • Kursvärderingen skapas och finns tillgänglig för kursledaren 1 månad innan kursen startar.
 • Innan värderingen öppnas kan öppning- och stängningsdatum ändras av kursledare, annars öppnas kursvärderingen automatiskt en vecka innan kurstillfällen slutar och stängs två veckor efter kursen är slut. 
 • Kursledare har möjlighet att lägga till egna frågor innan värderingen öppnas, max 20 egna frågor.
 • Automatisk påminnelse att lägga till egna frågor skickas till kursledare två veckor innan kursvärderingen öppnas.

 • Studenternas svar är anonyma. Systemet visar inte vem som svarat vad.
 • Studenterna kan ändra sina svar så många gånger de önskar fram till att värderingen stänger.
 • Autogenererat mejl skickas till studenterna att kursvärderingen har öppnats.
 • Påminnelse går ut till de som inte har svarat på kursvärderingen en vecka innan värderingen stängs samt ytterligare en påminnelse två dagar innan den stängs.

 • Standardfrågorna kommer automatiskt att visas på det språk som kursen ges, både för administratörerna och studenterna.
 • För administratörerna kommer Evald att visas på det språk kursen ges på.
 • När kursvärderingen stängt så får studenterna mail om att värderingen är klar. Mailet har en länk till sammanställningen av kursvärderingen.
 • Fältet för kommentarer är öppet en månad efter att värderingen har stängts. Därefter kommer kommentarerna att publiceras automatiskt på kurshemsidan! Detta gäller både för kursansvarig och studentrepresentant.
 • Resultatet från värderingen arkiveras automatiskt av systemet. Läs mer nedan.

Så här ser mailen som automatskickas från Evald ut

 

Automatisk arkivering av sammanställning

Huvudansvarig institutionen har idag ansvaret att arkivera sammanställningen av kursvärderingen. Detta kommer nu att ske per automatik och göras digitalt från Evald, institutionen behöver inte göra något.

När sker den automatiska arkiveringen?
Arkiveringen kommer att ske två gånger per år, den 30 juni och 31 december.
Kursvärderingar som har sammanställts under vårterminen, fram till den 30 juni, kommer att arkiveras den 31 december.
Och de som har sammanställts under höstterminen, fram till 31 december, kommer att arkiveras den 30 juni.

 

Vad händer i Evald när värderingen blir arkiverad?

När värderingen har skickats för arkivering så låses den för vidare redigering. Det innebär att man inte kan lägga till/redigera kommentarer från kursledare och studentrepresentant. Därför kommer arkiveringen ske tidigast 6 månader efter att sammanställningen har gjorts.

Exempel på meddelande när en värdering har arkiverats

Det innebär att den 2 januari 2019 kommer alla kursvärderingar som har sammanställts 30 juni 2018 eller tidigare att låsas för redigering.

Evald support

Servicedesk ger support på de problem du har med kursutvärderingssystemet Evald.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se.


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.