Grupper

Senast ändrad: 13 april 2022

I Canvas kan du organisera studenterna i grupper så att de kan dela filer, samarbeta kring en uppgift och ha gruppdiskussioner.

Medlemmar i en grupp får tillgång till ett ”grupprum” som de når via valet ”Grupper” i den globala menyn (menyn längst till vänster). Där syns studentens alla grupper så ett tips är att namnge gruppen så det framgår vilken kurs den tillhör.


Kontaktinformation

IT-support hjälper dig med:

  • Support och behörigheter.
  • Nya kursrum.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når supporten via anknytning 6600 eller support@slu.se.