Grupper

Senast ändrad: 04 mars 2024

I Canvas kan du organisera studenterna i grupper så att de kan dela filer, samarbeta kring en uppgift och ha gruppdiskussioner.

Medlemmar i en grupp får tillgång till ett ”grupprum” som de når via valet ”Grupper” i den globala menyn (menyn längst till vänster). Där syns studentens alla grupper så ett tips är att namnge gruppen så det framgår vilken kurs den tillhör.

Video (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1113-groups-creation-and-management-instructors

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23850

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.