Granska med Ouriginal

Senast ändrad: 02 september 2021

Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

Funktionen finns integrerad i Canvas och via verktyget "Uppgifter" kan du välja att studenters inlämningar ska granskas via Ouriginal.

I manulalen nedan ser du hur du ska göra för att inlämningen i Canvas ska granskas av Ouriginal.


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00