Granska med Ouriginal

Senast ändrad: 13 april 2022

Genom Ouriginal kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

Funktionen finns integrerad i Canvas och via verktyget "Uppgifter" kan du välja att studenters inlämningar ska granskas via Ouriginal.

I manulalen nedan ser du hur du ska göra för att inlämningen i Canvas ska granskas av Ouriginal.


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se