Granska med Urkund

Senast ändrad: 21 januari 2020

Genom Urkund kan alla typer av examinationsuppgifter och inlämningsuppgifter kontrolleras mot ett stort antal källor för att upptäcka möjliga plagiat.

Funktionen finns integrerad i Canvas och via verktyget "Uppgifter" kan du välja att studenters inlämningar ska granskas via Urkund.

I manulalen nedan ser du hur du ska göra för att inlämningen i Canvas ska granskas av Urkund.


Kontaktinformation

SLU IT-servicedesk

E-post: it-stod@slu.se

Tel: 018-67 66 00

Sidansvarig: ld-webb@slu.se