2. Moduler

Senast ändrad: 09 januari 2023

Vi rekommenderar att lärare organiserar kursinnehållet genom verktyget moduler. Moduler gör det lättare för både lärare och elever att följa kursens framsteg och få en överblick över vad som händer näst i kursen.

Med moduler kan du ordna innehållet i din kurs genom t.ex. veckor eller ämnen osv. Du kan lägga till alla typer av innehåll, t.ex. sidor, filer och quizzar i vilken ordning du vill. Skriv in ett "texthuvud" och gör indrag indragning för att visuellt strukturera innehållet i en modul. Ändra ordningen på alla poster inklusive textrubriker kan man göra enkelt med hjälp av dra och släpp.

Till exempel kan en lista över alla inlämningar återfinnas under Uppgifter i kursmenyn, och dessa inlämningar kan tillhöra en eller flera moduler samtidigt, för att presenteras för studenten i den ordning du bestämmer.

Om du organiserar dina moduler på ett linjärt sätt kan du skapa förutsättningar som studenterna måste slutföra innan de får tillgång till nästa modul och fortsätta i kursen. Till exempel måste studenten läsa en sida, lämna in en quizz etc.

Video (engelska)

https://community.canvaslms.com/videos/1114-modules-creation-and-management-instructors

Guide (engelska)

https://guides.instructure.com/m/4152/c/23855

Canvas support

Servicedesk hjälper dig med:

  • Support.
  • Sandbox (ett testrum där du kan prova verktygen).
  • Skapa användare som saknas i Canvas och inte finns i Idis.

Du når Servicedesk via anknytning 6600 eller support@slu.se


Kontaktinformation

Avdelningen för Lärande och digitalisering

För frågor och synpunkter om våra utbildningssystem
utb-system@slu.se.