Pedagog på program

Senast ändrad: 04 mars 2024

Vi utvecklar ständigt våra utbildningsprogram. Det kan handla om att skapa ett helt nytt program eller utveckla ett befintligt.

Programutveckling kan omfatta flera delar; programdesign, programplanering och programvärdering.

Programplanering handlar mer om en framtidsorienterad process såsom revision, resursfördelning, studentrekrytering och dialog med det omgivande samhället.

Programvärderingen där vi undersöker hur studenterna uppfattar och värderar programmet skapar en god grund för fortsatt programutveckling. Pedagogiken är däremot mest involverad i det första steget, själva programdesignen.

Vad är programdesign?

I programdesignen

 • skapar du programarkitekturens stora drag med utgångspunkt i målen för utbildningen.
 • beskriver du programmets större komponenter (kurser, kursblock, stråk, programgemensamma block) och försöker se till att de hänger ihop (progression) och hur de bidrar till en programkultur för studenten
 • granskar du kurserna så att de motsvarar rätt kunskapsnivå (nivådeskriptorer).
 • utvecklar du varje enskild kurs (kursdesign) på detaljnivå och skapar en röd tråd (constructive alignment).

Om du behöver pedagogiskt stöd med programdesign så hjälper vi gärna till!

Det kan till exempel handla om att:

 • bolla idéer till nya programförslag eller revidera befintliga
 • fundera över hur progressionen kan stärkas för det ämnesspecifika eller de generella kompetenserna
 • lägga upp nya kurser
 • diskutera olika förslag till nya sätt att examinera
 • lägga om kurser till mer e-lärande
 • göra kurser mer studentaktiverande
 • skapa en tydligare inkluderande programkultur
 • integrera förhållningssätt som etik, jämställdhet eller hållbar utveckling i hela programmet
 • hitta nya pedagogiska metoder för undervisningen
 • diskutera pedagogiska utvecklingsprojekt
 • lägga upp en kompetensutvecklingsplan för lärarna i programmet med EPU

Skriv så kan vi se hur vi bäst hjälper dig!

Kontakt: epu@slu.se

 

Program- och kursutveckling

Här kan du läsa mer om program- och kursutveckling och välja en metod som passar dig. Ibland behöver du starta med programutveckling från början och i andra fall handlar det om att jobba vidare med att utveckla sina kurser. Nedan hittar du exempel på metoder för båda. Hör gärna av dig till EPU om du vill ha hjälp!