Information om Ladok Student

Senast ändrad: 04 mars 2024

Här kan du se hur det ser ut för en student som är inloggad i Ladok Student.

I Ladoks studentgränssnitt, Ladok Student, kan studenter sköta sin egen studieadministration. Grässnittet är anpassat för mobiltelefon/surfplatta och de når Ladok Student från Studentwebbens startsida.

Följande kan studenterna göra i Ladok Student:

  • Registrera sig på kurser och program
  • Få överblick över vilka kurser de läser
  • Anmäla sig till tentamen
  • Se tentamensresultat och betyg på kurs
  • Skapa och skriva ut intyg: förväntat deltagande, registreringsintyg, resultatintyg och nationellt resultatintyg
  • Ansöka om examensbevis
  • Uppdatera kontaktinformation

I manualen för Ladok Student kan du se hur gränssnittet ser ut för studenterna.