Studenter att kontakta inför beslut och beredningar

Senast ändrad: 31 augusti 2021

Här hittar du länkar till kårerna och eventuella studieråd. Vänd dig till det studieråd som är kopplat till det program du är ansvarig för när du ska involvera studentrepresentanter i ditt arbete. Använd den funktionsadress som finns på deras hemsida.

Alnarps studentkår

 • Landskapsarkitektprogrammet i Alnarp
 • Landskapsingenjörsprogrammet
 • Trädgårdsingenjörsprogrammet
 • Hortonomprogrammet

Hippologernas akademiska studentkår

 • Hippolog - kandidatprogram

Lantmästarkåren

 • Lantmästare - kandidatprogram

Ultuna studentkår

Biologi- och mark/växtrådet (BiOM)

 • Agronomprogrammet - mark/växt
 • Biologi och miljövetenskap - kandidat 
 • EnvEuro
 • Plant Biology
 • Soil and Water Management

Bioteknolog- & livsmedelsrådet (BioLivs)

 • Agronomprogrammet - livsmedel
 • Biologi med inriktning mot bioteknik - kandidat
 • Food - Innovation and Market  

Husdjursrådet

 • Agronomprogrammet - husdjur
 • Etologi och djurskydd - kandidatprogram
 • Husdjursvetenskap - kandidatprogram
 • Sport- och sällskapsdjur - kandidatprogram 
 • Animal Science

Ekonområdet

 • Agronomprogrammet - ekonomi
 • Ekonomi - kandidat
 • Agricultural Economics and Management
 • Environmental Economics and Management
 • Sustainable Development

Landsbygdsutvecklingsrådet (Lbu)

 • Agronomprogrammet - landsbygdsutveckling
 • Environmental Communication and Management
 • Rural Development and Natural Resource Management

Landskapsarkitektrådet  (Lark)

 • Landskapsarkitektprogrammet på Ultuna    

Skogshögskolans studentkår

 • Jägmästarprogrammet

Skogsmästarskolans studentkår

 • Skogsmästarprogrammet

Veterinärmedicinska föreningen

 • Veterinärprogrammet
 • Djursjukskötare - kandidatprogram
Sidansvarig: ld-webb@slu.se