Kalendarium

Senast ändrad: 20 juni 2023

Du som programstudierektor hittar på den här sidan viktiga mötestider, utbildningsplaneringens årscykel samt överiga intressanta datum.

  

PN-LT

 • 18/1, kl. 13-16.30
 • 22/2, kl. 13-16.30 (utan PSR)
 • 22/3, kl. 13-16.30
 • 19/4, kl. 13-16.30 (delvis utan PSR)
 • 24/5, kl. 13-16.30
 • 25/8, kl. 9-12
 • 27/9, kl. 13-16.30
 • 18/10 (utan PSR), kl. 13-16.30
 • 15/11, kl. 9-16

 

PN-NJ

 • 8 mars, 2017
 • 26 april, 2017
 • 31 maj, 2017

PN-S

 • 8 februari, 2017,
 • 29-30 mars, 2017
 • 26 april, 2017
 • 31 maj, 2017

PN-VH

 • 26 januari, 2917
 • 16 mars, 2017
 • 27 april, 2017
 • 9 juni, 2017

Årscykel för utbildningsplanering

Utbildningsnämnden beslutar om en SLU-gemensam årscykel för utbildningsplanering med gemensamma datum för när olika moment ska rapporteras och beslutas. För information hänvisas till programnämndernas kalendrar alternativt utbildningsledare.

Övriga intressanta datum