Datorincidentrapport

Senast ändrad: 30 juni 2023

Denna sida är endast avsedd för Tentamensservice och incidentrapportering från tentamenssalar.

Om du är anställd eller student på SLU och vill rapportera en IT-incident ska du göra det i IA systemet.

Välj en av nedanstående alternativ:
Gick det att lösa problemet:
De uppgifter du registrerar här kommer att behandlas av SLU för att administrera din anmälan eller ditt besök. Läs mer om behandling av personuppgifter på www.slu.se/personuppgifter.

Kontaktinformation