Studier utomlands för SLU:s studenter

Senast ändrad: 12 maj 2024

SLU erbjuder sina studenter en möjlighet till studier utomlands och då framförallt som utbytesstudent.

Utresande utbytesstudenter

SLU erbjuder sina studenter utbytesstudier vid andra universitet inom utbytesprogrammen:

  • Bilateralt utbyte - ger studenter möjligheter att läsa utanför Europa. De bilaterala avtalen kan vara inom EU finansierade projekt eller direkt skrivna med ett annat universitet.
  • Erasmus - Erasmusprogrammet erbjuder möjligheter till studier i Europa.
  • Examensarbete.
  • Nordplus - utbytesstudier i Norden.

Studenterna söker till utbytesstudier första december varje år. Information till studenterna finns på Studera utomlands.

Är du och din institution intresserade av ett nytt utbytesavtal, läs då gärna informationen om nya avtal.


Kontaktinformation

SLU Mobilitet

Mobilitetsgruppen informerar om utlandsstudier, gör urvalet av studenter, nominerar, gör utbetalningar av stipendier m.m.
mobility@slu.se