Studier utomlands för SLU:s studenter

Senast ändrad: 08 mars 2021

SLU erbjuder sina studenter en möjlighet till studier utomlands och då framförallt som utbytesstudent eller genom Minfor Fields Study, MFS.

Utresande utbytesstudenter

SLU erbjuder sina studenter utbytesstudier vid andra universitet inom utbytesprogrammen:

  • Bilateratl utbyte - ger studenter möjligheter att läsa utanför Europa. De bilaterala avtalen kan vara inom EU finansierade projekt eller direkt skrivna med ett annat universitet.
  • Erasmus - Erasmusprogrammet erbjuder möjligheter till studier i Europa.
  • Linnaeus-Palme - utbytstudier i utvecklingsländer.
  • Nordplus - utbytesstudier i Norden.

Studenterna söker till utbytesstudier första december varje år. Information till studenterna finns på Studera utomlands.

Är du och din institution intresserade av ett nytt utbytesavtal, läs då gärna informationen om nya avtal.

Minor Field Study-stipendium (MFS)

Studerande kan söka MFS-stipendium för att i ett utvecklingsland samla material till sitt examensarbete för en kandidat-, magister- eller masterexamen. 

Studenten ska i minst åtta veckor studera frågor som har betydelse för den ekonomiska, sociala, politiska eller kunskapsmässiga utvecklingen i det land studenten åker till. För att kunna göra resan kan studenten söka MFS-stipendiet på 27 000 kr.

Programmet syftar till att förbereda studenter att verka i globala sammanhang och att ge lärosäten möjlighet att etablera och stärka internationella kontakter. MFS-stipendierna finansieras av Sida.

Mer information om MFS-programmet finns på studentwebbens sida Minor Field Studies, MFS.