Verktyg och system i drift

Senast ändrad: 11 februari 2022

Här finns länkar till system som är driftsatta.

Idis

Idis är SLU:s identitet- och informationssystem, och en elektronisk katalog över studenter, verksamma och anställda. 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se