Svereg

Senast ändrad: 11 december 2023
Sortering av fisk på band i fisklab på Svea. Foto: Mikael Ovegård, SLU

Varje år genomför SLU flera återkommande trålningsexpeditioner på Nord- och Östersjön med det egna forskningsfartyget RV Svea. Svereg är ett registreringssystem ombord som stödjer detta arbete.

Det primära syftet är att vetenskapligt och regelbundet följa fiskebestånden i dessa vatten. Surveyorna ingår i större dataramverk och samarbeten på Baltisk eller europeisk nivå. Förutom för att samla forskningsunderlag görs flera expeditioner på uppdrag av Havs och Vattenmyndigheten för att uppfylla Sveriges nationella åtaganden som EU-medlemsland. EU bedömer det samlade tillståndet vid sättandet av fiskekvoter i avsikt att förvalta ett hållbart fiske i våra delade vatten.

Svereg möjliggör registrering av fångstsammansättning vid trålning. Sortering av fångst registreras med vikt per sortering. Verksamheten använder sig av sampling och detaljmäter avvägda delmängder i olika sorteringar. Discarden i samplen och sorteringarna också vägs och uppräkningar görs. Detta för att den arbetskrävande detaljmätningen ska hållas så lite som möjligt medan man ändå få till en representativ uppskattning av hela fångsten. Svereg stödjer detta verksamhetsförfarande. Registreringens detaljgrad varierar starkt beroende på expeditionernas försöksplaners olika fokus varför systemet är konfigurerbart per art och expeditionstyp.

Längdmätning med elektronisk mätbräda och Svereg.

Längdmätning med mätbräda och Svereg. Foto: Mikael Ovegård, SLU

Screenshots och bilder

Systemkomponenter

7 st fasta och ett antal kompletterande mobila touchskärms-försedda PC:er kör dotnet-applikationen Svereg som klient och utgör arbetstationer placerade genom labbets produktionslinje.

Flera varianter av bluetooth- och usb-anslutna digitala mätbrädor och skjutmått ansluts direkt vid arbetsstationerna.

Individ- och påsetiketter skrivs ut vid någon av 3 st delade Zebra etikettskrivare i labbet. QR-koder från dessa skannas via barcodeläsare vid varje arbetsstation.

8 st sjökalibrerade IP-anslutna Marel bords- och golvvågar finns installerade i labbet.

Systemet har en dedikerad virtuell server i Sveas IT-miljö. På den finns den centrala SQL Server som samlar registreringarna och vilket som visas i när-realtid på samtliga arbetsstationer. På servern körs Windows services för Marel-vågarna. Systemet har en inkommande integration med Svepa-systemet på bryggan som aviserar nya trålningar direkt till Svereg databasen. Här finns även SSIS-deploy av en utgående integration med Oracle-databasen Fiskdata2 ombord som på labbchefens initiativ överför insamlad och validerad registreringsdata stationsvis.

Teknologier

  • .NET WPF (Windows Presentation Foundation) touch screen applikation för Windows
  • Microsoft SQL Server 2022 server och databas
  • Entity Framework för objektmappning och SQL Server Broker för notifiering
  • .NET Windows services för IP-anslutna vågar
  • Stöd för USB- och Bluetooth-anslutna mätverktyg
  • Interop.CoreScanner för QR-kodsskanning
  • ZPL (Zebra Printer Language) för etikettutskrift
  • SSIS (SQL Server Integration Services) package med Oracle OLE DB för exportintegration

Systemägare

Institutionen för Akvatiska resurser är ägare och beställare av Svereg.

Representanter från Havslaboratoriet i Lysekil vetenskapligt leder expeditionerna. Anders Svenson är systemansvarig och ingår i förvaltningsgruppen.

Om utveckling och förvaltning

Svereg utvecklades av sektionen Mjukvaruutveckling och förvaltning i projektform tillsammans med verksamhetsrepresentanter från Havslaboratoriet i Lysekil. Utvecklingsprojektet varade cirka 18 månader och systemet togs i drift till sjösättningen av forskningsfartyget RV Svea sommaren 2019.

Sedan dess jobbar ett förvaltningsteam bestående av systemutvecklare och verksamhetsrepresentanter med vidareutveckling, anpassning och livscykelhantering så att Svereg ska fortsätta stödja verksamhetens aktuella kravbild. Svereg ingår i förvaltningsobjektet FO Aqua som leds av Ellika Custhag.

Förutom den skarpa produktionsmiljön ombord finns en testmiljö i Ultuna som används av utvecklare för systemtester och en testmiljö i Lysekil som används av verksamheten för acceptanstester och personalutbildningar.

Idag finns en årlig förvaltningsplan, månatliga förvaltningsmöten, och releaser varje vår och höst i linje med verksamhetens säsongsbetonade expeditionsår.

Intressant

Akvatiska resurser har genomfört expeditioner under många år innan RV Svea och Svereg blev aktuella. Dessa var pappersbaserade insamlingar och innebar flera veckors efterprocessing tillbaka på kontoret. Svereg är en hel papperslöst process från fångst till rapportering och arbetet är färdigt redan innan RV Svea kommer hem.

Systemet är skalbar i antal arbetsstationer och deras funktion. Det tillåter verksamheten att planera bemanning av sina expeditioner i förhållande till förväntad fångst, mätningskomplexitet och trålfrekvens. Personalen varierar mellan 4 och 12 personer och expeditionernas längd varierar mellan 7 och 18 dygn, varav vissa pågår dygnet runt. Denna flexibilitet medför att vissa stationer kan sättas upp med dedikerade mätutrustningar, och att operatörerna kan jobba antigen enskilt, i linje eller tillsammans med materialet. Det gör att mot slutet av en sen hal alla kan hoppa in och hjälps åt för att alla kan göra kväll samtidigt. Det uppskattas.

Individmätning med Svereg.

Individmätning av fisk med Svereg. Foto: Mikael Ovegård, SLU

Systemet är tungt konfigurerat för att aktivt leda operatören vidare mellan sidor beroende på pågående operation och art. Skärmen är relativt kompakta för att hålla upprepade rörelser små samtidigt som knappar görs stora, tydliga och väl separerade. Allt för att underlätta användningen så mycket som möjligt vid långa pass i vad som redan är en stressig och arbetskrävande arbetsplats.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.