El-Reg

Senast ändrad: 22 februari 2024
Elfiske i vattendrag. Foto: Lars Ohlson

El-Reg är en mobilapp för Android och iOS som stödjer institutionen för Akvatiska resurser att inventera fiskbestånd i Sveriges vattendrag. Inventeringsmetoden är fiske med elektricitet, elfiske.

Inventering av vattendrag med elfiske benämns helt enkelt som fiske och görs på så kallade lokaler. El-Reg möjliggör registrering av fisket och karttjänster hjälper användaren välja, ange eller avgränsa lokalen.

Vilka fiskar och andra arter som förekommit registreras med art, längd och vikt. Kvalitetskontroller och valideringar i appen uppmärksammar användaren om eventuella felregistreringar eller saknade värden, som bidrag till att öka datakvaliteten jämfört med tidigare pappersprocess. Att artlistor och förekommande lokaler är hämtade från en gemensam källa betyder större konsekvens i registreringar från skilda inventerare och bidrag till ett bättre dataset som enklare kan samköras med andra källor.

Utöver den biologiska inventeringen registreras även miljövariabler kring lokalen som till exempel vattentemperatur och vattennivå.

Fisket i sin helhet överförs från appen till en mottagardatabas när täckning finns. Appen är i övrigt byggd för att köras i offline-läge, något som är nödvändigt då uppkoppling varierar kraftigt i fält. Väl mottaget, utförs en kvalitetskontroll av datavärd på SLU innan inventeringsdata lagras i Svensk Elfiskeregister (SERS).

Screenshots och bilder

Systemkomponenter

Mobilapplikation för Android och iOS (App), tillgängliga via Google Play respektive App Store.

SQLite interndatabas.

Karttjänster med material från Lantmäteriet.

Microsoft SQL Server databas.

ASP.NET REST API.

Teknologier

Appen är utvecklad i Microsofts cross-platform ramverk .NET MAUI.

Programmeringsspråk är .NET C#.

Appens interna databas använder SQLite.

Referensdata- och mottagardatabas använder Microsoft SQL Server.

OAuth används för autentisering.

För karttjänster används ArcGIS:s .NET runtime med material från Lantmäteriet.

REST API:er är utvecklade med Microsoft ASP.NET.

Systemägare

Institutionen för Akvatiska resurser är ägare och beställare av El-Reg.

Anders Kinnerbäck på Sötvattenslaboratoriet är systemansvarig och ingår i förvaltningsgruppen.

Om systemutveckling och förvaltning

El-Reg har utvecklats av sektionen Mjukvaruutveckling och förvaltning. Utvecklingsprojektet har omfattat verksamhetsrepresentanter och två systemutvecklare under cirka ett år. Utvecklingen sker huvudsakligen i Visual Studio som förutom PC kräver även en MAC som byggserver för IOS. Release är i en pilot-stadie med fullständig utrullning planerad till 2024.

Ett förvaltningsteam bestående av systemutvecklare och verksamhetsrepresentanter fortsätter jobba med vidareutveckling, anpassning och livscykelhantering så att El-Reg ska fortsätta stödja verksamhetens aktuella kravbild. El-Reg ingår i förvaltningsobjektet FO Aqua som leds av Ellika Custhag.

Systemet har en testmiljö för utvecklare och verksamheten, och nyttjar även processer för automatiska byggen och test på en byggserver vid behov, i test- respektive produktionsmiljöer.

Idag hålls regelbundna förvaltningsmöten med verksamheten. Vidareutveckling utförs löpande med releaser efter behov. Fasta förvaltningsåtgärder förekommer och utförs planenligt.

Sektion utvecklar flera mobilappar. Delar av utvecklingsinfrastrukturen delas och framgångsrika lösningar för den ena appen kommer till nytta för övriga.

Intressant

Förutom till forskningen, används inventeringsdata i Svensk Elfiskeregister mycket av den offentliga sektorn som kommuner och länsstyrelser. Exempelvis som underlag i konsekvensanalyser vid ändringar i bygglovsplaner.

En öring mäts under ett elfiske. Foto: Magnus Kokkin, SLU

En öring mäts under ett elfiske. Foto: Magnus Kokkin, SLU

Det är länsstyrelser och sina underleverantörer som utför huvuddelen av den elfiske-inventeringen som sker idag. Målet är att personalen i dessa organisationer ska använda sig av El-Reg för sina registreringar. Därför hålls strukturen i appen enkel, tydlig och strukturerad, för att underlätta övergången och vara en enkel inlärning för befintliga och nya inventerare.

Idag utförs cirka 3000 elfisken varje år.


Kontaktinformation

Besök vår kontaktsida för alla kontakter till Mjukvaruutveckling och förvaltning.