Aktuellt

Senast ändrad: 07 mars 2024

Här kan du läsa om viktiga och kommande händelser i programmet. Innehållet uppdateras kontinuerligt.

Nyheter och kommande aktiviteter

  • Arbetet med förstudierna om datacenterstrategi, strategi serverinfrastruktur och forskningsIT pågår och börjar nu gå in i slutfasen. Det har genomförts flertalet workshops tillsammans med kärnverksamheten kring nuläge och målbilder.
  • Nät 2.0 projektet planerar sin första pilotutrullning av nytt WiFi. Planen är att aktivera det i första kvartalet (Q1) 2024 i Östra Längan i Ulls Hus, Ultuna. Parallellt kontaktas lokala representanter ute i verksamheten på SLU:s olika orter för att förstå deras framtida nätverksbehov. Kontakta projektledare Stefan Lundman (stefan.lundman@slu.se) ifall mer information önskas.
  • Arbetet med tre olika förstudier påbörjades i månadsskiftet oktober/november 2023. Projektledare är Ludvig Hermelin Waerner. Den första förstudien, ForskningsIT, syftar till att undersöka vilket behov som finns samt vilka förmågor som IT-avdelningen behöver för att möta forskares IT-behov. Den andra förstudien, Strategi serverinfrastruktur, eftersträvar att ta fram en strategi för lagrings- och serverplattformer. Den tredje förstudien, Datacenterstrategi, ämnar att hitta en långsiktig strategi för datacenter och datahallar.
  • Montering av nya accesspunkter i Ulls Hus påbörjades i november 2023. För mer uppdateringar om Nät 2.0 se nyhetsuppdateringen från 30 oktober 2023 på följande länk: https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2023/10/nat-2.0-1/.
  • Ändring av projektledare – projektet genomförande Nät 2.0 har en ny projektledare (Stefan Lundman) sen september och projektet förstudie identitetshantering har en ny projektledare (Karl Jungward) sen oktober.
  • Genomomförande uppgradering SharePoint avslutades efter sommaren efter genomförda uppgraderingar i mars och juni (TaxWebb). Projektet har även tagit fram en förvaltningsplan för att långsiktigt kunna försätta hålla god säkerhet och förvaltningsbarhet.
  • I juni avslutades projektet förstudie säkerhetsinsatser. Den resulterade i en rapport som tar upp nuläge och brister när det kommer till IT-säkerhet. Ett vidare arbete behöver göras för att adressera de identifierade bristerna.
  • En uppgradering av SharePoint ägde rum mellan 22 och 27 mars. Under den perioden gick det inte att göra några förändringar i dokument eller ladda upp nya utan var endast möjligt att läsa dokumenten. På morgonen måndagen den 27 mars började SharePoint att fungera som vanligt igen.
  • Projektet Analys identitetshantering avklarades den 16 mars. Nu finns en sammanställd rapport som beskriver SLUs nuläge samt kravbild när det kommer till identitetshantering.

Pågående projekt

Nedan illustreras pågående projekt inom IT-Infralyftsprogrammet samt uppgifter om involverade personer och projektmål. 

.

Klicka på bilden för att förstora

Avslutade projekt

Nedan illustreras avslutade projekt inom IT-Infralyftsprogrammet.

aktuellt1.JPG

Klicka på bilden för att förstora

Planerade projekt

Nedan illustreras planerade projekt inom IT-Infralyftsprogrammet.

.

Klicka på bilden för att förstora


Kontaktinformation

Information om programmet ges fortlöpande via flera kanaler och här på medarbetarwebben.

Du kan även mejla frågor till infralyftprogrammet@slu.se.