Ansluta med videokonferens till ett Zoom-möte

Senast ändrad: 16 mars 2022
Cisco Touch 10

Här nedan är en manual för att ansluta ett videokonferenssystem till ett Zoom-möte. (för de videokonferenssystem med Touch 10-styrpanel)

1) Tryck på den vita Cisco-panelen i rummet. Då vaknar videokonferenssystemet ur eventuellt viloläge.

2) Tryck på knappen Zoom Meeting.Cisco Touch 10

3) Använd knappsatsen för att skriva in ditt mötes-ID. Avsluta med Call.Cisco Touch 10

4) Videokonferenssystemet ansluter då till Zoom. Ifall mötet har lösenord så visas den här rutan på videokonferensens skärm.Zoom Password

5) Använd knappsatsen på videokonferensens vita styrpanel. Den får man fram genom att trycka på knappen ”Keypad”.Cisco Touch 10

6) Knappa in ditt lösenord och avsluta med fyrkant. (#)

7) Ifall Zoom-mötet är bokat så att alla som ansluter har avstängd mikrofon. Då måste man starta igång mikrofonen i Zoom. Det ser man det genom en överstruken mikrofon uppe i högra hörnet på videokonferensens skärm.Zoom mute

8) Använd videokonferensens ”Keypad” på den vita styrpanelen. Tryck på ”1”, då visas Zooms meny på videokonferensen skärm.Zoom Mute

9) Tryck på ”2” på videokonferensens ”Keypad”, för att slå igång mikrofonen.

10) Ifall det visas en överstruken mikrofon på en vit platta i mitten av skärmen till höger. Då är videokonferenssystemets mikrofoner avslagna.Zoom mute

11) För att slå igång videokonferenssystemets mikrofoner så trycker man på knappen med den överstrukna mikrofonen i nedre högra hörnet på den vita styrpanelen. När ringen runt lyser grönt så är mikrofonen igång.Cisco Touch 10


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se