Användarguide Axis Camera Station mobilapp

Senast ändrad: 05 januari 2023

Användarguide för Axis Camera Station mobilapp

 1. Starta appen Camera Station
 2. Klicka på "SURVEILLANCE2-1"
  Guide
 3. Du får nu upp en vy över samtliga kameror du har behörighet till
  Guide
 4. Klicka på respektive kamera du önskar titta på. Du kan även med hjälp av rutnätssymbolen längst upp till höger justera utseendet på översiktsvyn.
 5. För att rikta om kameravyn, klicka på det område du är intresserad av
 6. För att zooma, kan du dubbelklicka på ett område eller genom att nypa med två fingrar
 7. I höger överkant har du en kamerarulle, denna kan användas för att granska inspelat material.
  Filmrulle png
  Notera att du INTE kan exportera videomaterial genom appen. Då krävs ACS datorklient.
 8. I vänster nederkant har du en kamerasymbol, denna kan användas för att ta en ögonblicksbild.
  Kamera
 9. Längst ner i mitten har du en symbol med tre stycken horisontella linjer, denna kan användas för att välja kameravinkel.
  Meny
 10. I höger nederkant har du tre stycken vertikala punkter, denna kan du använda för att nå eventuella inställningar.
  Prickar
 11. I vänster överkant har du en pil som pekar till vänster, denna tar dig tillbaka till översiktsvyn.

Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se