FAQ

Senast ändrad: 02 juni 2023

Här kan du få svar på vanligt förekommande frågor som rör studions verksamhet och vilka förväntningar du kan ha på tjänsten, men även vilka förväntningen som ställs på dig som användare.

Hur hittar jag till studion?

Adress
Undervisningshuset
Almas Allé 10
756 51 Uppsala

Du kan hitta Ultuna inspelningsstudio i gamla Sal J, på nedre plan i Undervisningshuset.

Är det verkligen kostnadsfritt att boka studion?

För att studion ska komma till stå stor nytta som möjligt och ge användarna jämlik tillgång till inspelat material i professionell miljö, har Universitetsledningen valt att centralt finansiera lokalen med tillhörande resurs. Det innebär att från att du skickar in en förfrågan, till förmöte, planering, inspelning, enklare redigering och publicering, så är tjänsten kostnadsfri.

I de fall en produktion ställer krav på att ta in extra teknik eller resurser, exempelvis vid livesändningar, debiteras beställaren för de delar som inte ingår i standardutbudet.

Vad ingår i tjänsten?

 • Lokalhyra
 • Mejlsupport
 • Förmöte och stöd i planeringsarbete
 • Dukning/anpassning av möbler och rekvisita som tillhör studion
 • Tekniskt stöd under inspelning av en (1) tekniker
 • Enklare redigering av inspelat material
 • Publicering och automatgenererad undertextning på SLU-Play

Vad ingår inte?

 • Manuell undertextning
 • Extra resurser för större produktioner
 • Avancerad animering/grafik/redigering
 • Presentationsmaterial

Har studion någon prioriteringsordning?

Studion har en mjuk prioritering, där ordningen sätts i hur långt i förväg du kan boka ett inspelnings- eller sändningstillfälle.

 • Större event, konferenser och högtider kräver extra resurser och behöver därför bokas minst två månader i förväg, men har ingen övre begränsning i hur långt i förväg de kan bokas.
 • Standardinspelningar som endast kräver en tekniker på plats bokas minst två veckor o förväg och som mest två månader för att inte skapa krockar i planeringen.
 • Självinspelningar kan bokas med kort varsel, men som längst två veckor framåt i tiden, återigen för att inte skapa krockar i planeringen.

Hur ofta kan jag boka studion?

När du skickat in din förfrågan om inspelning eller sändning till oss, blir du kontaktad för avstämning. Begränsningen i bokningar sätts genom prioriteringsordningen och tjänstens kapacitet. Studiokoordinatorn planerar verksamheten och försöker hitta tider som passar för alla parter.

Om du har önskemål om ett speciellt datum och tid som inte passar in i studions planering behöver vi antingen neka din förfrågan, eller lösa tillfället genom AV-stöds avgiftsfinansierade eventverksamhet.

Varför behövs ett förmöte?

Inför en inspelning eller sändning bokas som regel ett förmöte, där man ihop med studiokoordinator eller -tekniker går igenom syftet med inspelningen och vilken målgrupp materialet är riktat till. Därefter kommer man gemensamt överens om vilket upplägg som lämpar sig bäst och bokar in en tid för inspelning eller sändning.

Mötet utgår ifrån ett frågeformulär som du kan hitta här.

Hur och var överlämnas/publiceras materialet?

Materialet sparas som regel på SLU Play, men går även att få på USB-sticka. Annan form av publicering eller delning av material görs efter överenskommelse.

Hur kommer jag åt min inspelning på SLU Play?

Alla med ett SLU AD-konto kan logga in på SLU Play för att hitta sin inspelning under My Media. Det finns ett stort utbud av lathundar på SLU Play för hur du hanterar ditt material. Du hittar guiderna här.

Ingår undertextning av min inspelning?

I samband med att materialet publiceras på SLU Play, så skapar vi en automatisk transkribering som skapar ett undertextspår till din inspelning. Ljudkvaliteten i studion är väldigt god vilket ökar träffsäkerheten, men verktyget kan misstolka språk. Om du önskar göra justeringar i undertexter, är det du som beställare som ansvarar för innehållet. SLU Play har inbyggt verktyg för att ändra undertexter och du kan hitta guide för redigering av undertexter här.

Vad innebär självinspelning?

Studion är utrustad med en fristående station för självinspelning, där du som användare har möjlighet att spela in en presentation med hög ljud- och bildkvalitet, med hjälp av användarvänlig teknik. Stationen är en allt-i-ett-lösning som omfattar höj- och sänkbart bord med monterad preview-monitor, kamera och mikrofon, samt HDMI-kabel för anslutning av laptop och touchpanel för styrning.

Som användare tar du med din laptop med presentationsmaterial, kopplar in den i stationen, anger ditt AD-konto på touchpanelen och klickar på starta inspelning. När du är klar och avslutar din inspelning laddas materialet automatiskt upp på ditt konto på SLU Play.

Som stöd inför inspelningen kan du gå en utbildning i självinspelning. Du kan också få en enklare starthjälp för att komma igång vid inspelningstillfället.

Kommer det inspelningsstudio till fler orter?

Efterfrågan på motsvarande tjänster finns tydligt från övriga orter. Förutsatt att satsningen på Ultuna är framgångsrik, så är ambitionen att skalenliga studiolokaler ska etableras vid SLU:s övriga orter där AV-stöd är verksamma.


Kontaktinformation

Tel: 018 - 67 6600 tonval 2

Mail: support@slu.se