Hoppa till huvudinnehåll

Ny som handledare?

Här hittar du länkar till information om rollen som doktorandhandledare och forskarutbildningen.

Introduktion av nyantagna doktorander

Här kan du läsa vilken sorts information och introduktion en ny doktorand kan förvänta sig från SLU. Fråga gärna din institutions studierektor eller kontaktperson för forskarutbildning vad som gäller för din institution.

Rättigheter och skyldigheter inom forskarutbildningen

Att känna till vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för utbildning på forskarnivå ger förutsättningar för ett bra samarbete mellan doktorand och handledare och en framgångsrik utbildningsprocess.

Handledning och handledarpolicy

Information om handledning och handledaransvar.

Vidareutbildning för forskarhandledare

Enheten för pedagogisk utveckling på SLU anordnar löpande kurser, lunchseminarier och andra evenemang för forskarhandledare.

Forskarskolor vid SLU

SLU:s forskarskolor anordnar bland annat kurser och seminarier.

Planering och uppföljning

Planering och uppföljning av forskarutbildningen innehåller några obligatoriska steg, och ska dokumenteras med hjälp av den individuella studieplanen (ISP).

Publicerad: 11 januari 2023 - Sidansvarig: lotta.jaderlund@slu.se
Loading…