Information till nyantagna doktorander vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 03 maj 2013

Välkommen som doktorand vid SLU och fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap!

Du har nu påbörjat en ny utbildning.  Den viktigaste skillnaden från din tidigare utbildning är nog att du förväntas att i mycket hög grad själv aktivt forma och påverka innehållet i utbildningen. Det är inte lätt. Det finns många frågor. En del kan du få hjälp med av dina handledare, annat måste du fråga din studierektor om (länk till kontaktpersoner för forskarutbildning vid din institution finns till höger).

Det finns även andra tillfällen när du kan behöva diskutera din studiesituation med någon som inte tillhör din institution. Då kan du kontakta någon av fakultetens två fakultetsstudierektorer (kontaktuppgifter till höger).

Vid Ultuna studentkår finns även en doktorandombudsman anställd. Doktorandombudsmannens uppgift är att bevaka forskarstudenternas rättigheter och att vid behov stötta enskilda doktorander. Doktorandombudsmannen har tystnadsplikt.

Som doktorand kan du vara medlem i Ultuna studentkår och engagera dig i ULS doktorandråd. Doktorandrådet representerar forskarstudenterna i olika nämnder och råd vid fakulteten och SLU.

I samband med antagning blir du registrerad i studiedokumentationssystemet Ladok. Om du behöver ett registreringintyg kan du få hjälp av ladokadministratören vid din institution. Fortlöpande kommer även följande uppgifter om dina forskarstudier att registreras:

  • Genomsnittlig aktivitetsgrad och försörjning per termin
  • Godkända forskarutbildningskurser
  • Disputation och avlagd examen

Du har säkert många frågor. I doktorandportalen finns många nyttiga länkar samlade, tex sånt som gäller din utbildning, anställning, friskvård, stipendier, råd, stöd mm.

När du fått en SLU-mailadress, skicka ett mail till forskarutbildning-NJ@slu.se med din SLU-e-post-adress, så ansluts du till en sändlista. Via denna lista kommer du få vår information. På vår hemsida hittar du kurser, information om lagar och förordningar, kontaktpersoner på institutionerna m.m. I början av varje termin arrangerar vi en introduktion för alla nyantagna doktorander. Tid och plats annonseras på hemsidorna samt meddelas via e-post-sändlistan. Missa inte detta tillfälle! Vi har mycket mer att berätta för dig.

Hälsningar

Johan Meijer, vice dekan, ordförande i nämnden för utbildning på forskarnivå (FUN-NJ)
Johanna Beverskog Nilsson, utbildningshandläggare
Gabriella Persdotter Hedlund, utbildningshandläggareKontaktinformation